Duurzaam melkveebedrijf winnaar Friese Duorsume Jonge Boer Prijs

16 mrt 2015

Op donderdag 12 maart reikte gedeputeerde Johannes Kramer de prijs van Duorsume Jonge Boer uit tijdens de Boer Bokaal Borrel. Lucas & Hanneke Westra uit Oudemirdum zijn volgens een vakjury de Meest Duurzame Jonge Boer van Fryslân. Zij ontvingen een cheque ter waarde van 2.000 euro.

De Betonpleats van Lucas en Hanneke Westra is een melkveebedrijf. Er wordt naast het leveren van melk ook groene stroom geproduceerd door zon, wind en biomassa. Ook zetten ze zich in om het boerenimago te verbeteren. Er is een uitkijkplateau bij hun boerenbedrijf, dit wordt het Seedykkiekje genoemd. Mensen kunnen via een loopbrug het uitkijkpunt bereiken en daar genieten van het uitzicht op het IJselmeer en de polder. Daarnaast kunnen mensen een kijkje nemen in de stal van het boerenbedrijf. Ook zetten ze in op kanalen als twitter en een eigen website om zo het boerenimago te versterken. Hun maatschappelijke betrokkenheid, visie op resultaten, het leggen van verbindingen, en op het opwekken van groene stroom zijn een voorbeeld voor agrarische ondernemers. De familie Westra is daarmee volgens de jury een overtuigende winnaar van de Duorsume Jonge Boer prijs 2015.

Versnellingsagenda melkveehouderij
Bedrijfsleven in Noord-Nederland, maatschappelijke organisaties zoals de Friese Milieu Federatie en de drie noordelijke provincies werken samen aan de versnellingsagenda melkveehouderij. Daarin staat beschreven hoe innovatieve projecten kunnen zorgen voor duurzame groei binnen melkveehouderijen. Tijdens de bijeenkomst Boer Bokaal Borrel gingen genodigden in gesprek hierover.

Bron: Provincie Fryslân (foto: v.l.n.r. Jaring Brunia (3e prijs) , Sytse Gerritsma (2e prijs), Lucas & Hanneke Westra (1e prijs), gedeputeerde Johannes Kramer)

Nieuwsarchief