Wethouders Duurzaamheid in regio Alkmaar slaan handen ineen

06 dec 2013

De wethouders duurzaamheid in de regio Alkmaar willen gaan samenwerken om duurzame energieproductie in de regio te vergroten. Naar het voorbeeld van een aantal andere gemeenten in Nederland wil de regio een Stimuleringsfonds Duurzame Energie starten. Uniek is dat de gemeenten in de regio Alkmaar nu samen een Stimuleringsfonds starten voor duurzame energie.

De wethouders Duurzaamheid van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Schermer en Langedijk en een directielid van HVC hebben vrijdag op het gemeentehuis van Heerhugowaard een intentieovereenkomst getekend.

Het fonds zal nieuwe duurzame energieprojecten in de regio gaan aanjagen. Door deze projecten tot en met de bouwfase te ondersteunen, wordt het eenvoudiger voor lokale energiecoöperaties om te investeren in projecten. Energiecoöperaties in de regio Alkmaar zijn Calorie, Heiloo Energie, Bergen Energie, Energiek Langedijk en Alkmaar Energie.

Voor het Stimuleringsfonds Duurzame Energie doen de gemeenten in de regio een bijdrage naar rato van het aantal inwoners. De totale bijdrage wordt door HVC verdubbeld. HVC ondersteunt de gemeenten in de regio daarnaast door technische kennis van duurzame energieprojecten in te brengen.

Concreet project

Het Stimuleringsfonds Duurzame Energie start met een concreet project, de realisatie van een windmolen op industrieterrein Boekelermeer in Alkmaar. Inwoners in de regio kunnen een investering doen in de windmolen. De bestuurders in de regio willen daartoe gaan samenwerken met de verschillenden lokale coöperaties die actief zijn in het gebied. Investeringen in windenergie kennen een goed rendement en dragen substantieel bij aan duurzaamheid. Na de windmolen pakt het Stimuleringsfonds meer duurzame energieprojecten op in de regio. Zo wordt onderzocht waar zonneweides kunnen worden gebouwd. Ook die worden weer open gesteld voor investeringen van inwoners.

Doel stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds Duurzame Energie heeft tot doel zich zelf in stand te houden met steeds weer nieuwe investeringen in de opstartfase van duurzame energieprojecten. Eventuele rendementen vullen het fonds, waardoor een steeds grotere bijdrage aan de regionale duurzaamheidsdoelstellingen verwacht kan worden. Het Stimuleringsfonds Duurzame Energie levert daarmee tot ver in de toekomst een bijdrage aan het opstarten van nieuwe duurzame energieprojecten in de regio.

Niet alle gemeenten in de regio nemen deel aan het stimuleringsfonds. Graft-De Rijp tekende de overeenkomst niet. Ook de gemeente Heiloo heeft besloten niet te participeren, maar houdt wel de mogelijkheid open om op een later moment aan te sluiten. Schermer doet wel mee, maar investeert niet in de windmolen.

Bron: gemeente Alkmaar

Nieuwsarchief