Weer hoger budget SDE+ voor 2014

01 nov 2013

Het SDE+-budget voor 2014 is vastgesteld op 3,5 miljard euro. Dat is een half miljard meer dan in 2013. In de regeling zelf zitten geen grote veranderingen ten opzichte van dit jaar. Die staan op stapel voor 2015: dan worden aparte tenders georganiseerd voor Wind op Zee en maakt ook biomassabijstook in kolencentrales kans op subsidie. Dit alles blijkt uit de Kamerbrief van minister Kamp van donderdag 30 oktober over de SDE+ in 2014. De SDE+-regeling is een belangrijk beleidsinstrument om de opwekking van duurzame energie te stimuleren.Ook in 2014 komen er zes fases met in iedere fase een hoger basisbedrag. Op 1 april 2014 opent fase 1. Daarin wordt gerekend met een basis bedrag van 7 cent per kWh voor hernieuwbare elektriciteit, 48,3 cent per Nm3 groen gas en 19,40 euro per GJ voor hernieuwbare warmte en WKK. In fase 6 wordt gerekend met basisbedragen van 15 cent per kWh, 1,035 euro per Nm3 en 41,70 euro per GJ. Door deze volgorde te hanteren worden eerst projecten gehonoreerd die tegen de geringste kosten duurzame energie kunnen produceren.

Hoewel veel hetzelfde blijft, voert minister Kamp wel een aantal wijzigingen door ten opzichte van 2013. Ten eerste kunnen projecten die geld uit de SDE+ ontvangen, geen aanspraak meer maken op de Energie Investeringsaftrek (EIA). Ten tweede kunnen biomassacentrales die eerder Mep-subsidie ontvingen, al drie jaar voor het aflopen daarvan een aanvraag voor SDE+ indienen. Dit was eerder anderhalf jaar maar die tijd is volgens marktpartijen te kort om een project rond te krijgen. Ten derde zijn de productieplafonds voor geothermie enigszins verhoogd.

Andere wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn: verder gedifferentieerde bedragen voor windenergie, de nieuwe categorie ‘wind in meer’, en de knip in het vermogen voor warmteketels vanaf 5 MW.

Wijzigingen 2015

De belangrijkste verandering voor 2015 is dat Kamp aparte tenders voor offshore wind wil organiseren. Daarbij zijn de afspraken in het energieakkoord leidend. Ook wil Kamp onderzoeken hoe bij- en meestook van biomassa in kolencentrales in de SDE+ opgenomen kan worden. Ook dit staat in het energieakkoord. Hiertoe moeten nog wel duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa opgesteld worden. Mogelijk wordt de inzet van biomassa in de industrie in 2015 ook gestimuleerd vanuit de SDE+. Tenslotte wil Kamp kijken of projecten in het buitenland vanuit de SDE+ gesubsidieerd kunnen worden via Europese samenwerkingsmechanismes en wil hij uitzoeken of het mogelijk is winddifferentiatie in 2015 nog verder uit te werken.

Bron: Energeia

Nieuwsarchief