Waterstoftechnologie en onderwijsinnovatie bij Noorderpoort

28 feb 2017

Op woensdag 1 maart starten bij Noorderpoort Automotive & Logistiek docenten, medewerkers van de gemeente Groningen en afgevaardigden uit het bedrijfsleven met de training Waterstof & Brandstofcellen. Aan deze training, onder leiding van de Kiwa en op initiatief van de gemeente Groningen, nemen 7 docenten van Noorderpoort Automotive & Logistiek, 25 medewerkers van de Milieudienst van de Gemeente Groningen en 2 medewerkers van vrachtwagenspecialist ESA deel.
 

Waterstof: energiedrager met potentie

In tijden van de doorlopende zoektocht naar duurzame brandstoffen en geschikte energiedragers, is waterstof, naast batterijen, de ontwikkeling voor de duurzame mobiliteit. Waterstof(gas) kan onder andere door middel van elektrolyse uit water gewonnen worden en kan dus honderd procent duurzaam worden geproduceerd. In de voertuigen komt de elektrische energie vrij door in een brandstofcel waterstof met zuurstof (uit de lucht) weer te laten reageren tot water. Met name de hoge energiedichtheid en de snelheid van het tanken maken waterstof voor de grotere afstanden en zwaardere voertuigen uitermate geschikt. De kansen die er op dit gebied zijn, zijn ook opgemerkt door het bedrijfsleven en de gemeente Groningen. Zo wil de Milieudienst van de Gemeente Groningen geleidelijk haar wagenpark aanpassen op deze duurzame en milieubewuste trend. Het betreft hier een veegmachine (ontwikkeld door waterstofpionier Holthausen gassen), bestelbussen, personenauto's en vrachtwagen.
 

Link tussen onderwijs en praktijk

Met deze training wordt een directe link gelegd tussen het mbo-onderwijs bij Noorderpoort en het bedrijfsleven. Naast dat het een interessante training is voor het bedrijfsleven, profiteren ook studenten van Noorderpoort hier uiteindelijk van. ‘Onze docenten zijn na de training volledig op de hoogte van innovatieve en meest recente ontwikkelingen op dit terrein,’ aldus Roeland Hogt, practor Automotive bij Noorderpoort. Alle trainingssessies worden op de Noorderpoortlocatie aan de Bornholmstraat gehouden. De training past naadloos binnen het practoraat, waarbij ingezet wordt op het bevorderen van praktisch georiënteerde vernieuwingen binnen het mbo. Er wordt geëxperimenteerd met vernieuwingen en bij deze verkenningstocht wordt het bedrijfsleven actief betrokken. Bundeling en verdieping van kennis, en het in de praktijk toepassen van die kennis, staan hierbij voorop.
 

Over de training

De kernmodule en de specialistische modulen rondom brandstofcellen in transporttoepassingen en de productie en behandeling van waterstof worden aangeboden door Kiwa Training en is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van Europese universiteiten en kenniscentra. De training is specifiek bedoeld voor de toepassing in het onderhoud aan voertuigen met deze technologie. De training bestaat uit een deel e-learning en een practicum. Vanwege het grote aantal deelnemers zal het practicum plaats vinden bij Noorderpoort Automotive & Logistiek. De zelfstudietijd loopt uiteen van veertig tot zestig uur per module.

 

Nieuwsarchief