Waterschap Noorderzijlvest verlegt focus naar duurzame energieopwekking

22 okt 2015

Wat doet uw organisatie?

‘Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsorganisatie voor veilig en duurzaam waterbeheer. Noorderzijlvest zorgt in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer voor veilig, schoon en voldoende water.’

Wat is uw relatie met energie?

‘Voor alle bedrijfsprocessen gebruikt het waterschap energie. Noorderzijlvest vermindert het energieverbruik daar waar mogelijk en verlegt de focus de komende jaren naar het opwekken van duurzame energie.’

Waar wilt u over vijf jaar staan?

‘Momenteel wekt het waterschap circa veertig procent duurzame energie op, met name in de afvalwaterketen. Over vijf jaar moet dit circa vijftig procent zijn, en dan niet alleen in de afvalwaterketen, maar in alle procesonderdelen van het waterschap. Dus ook in watersystemen, gebouwen bijvoorbeeld.’

Wat is uw stoutste droom op zakelijk gebied?

‘Dat het waterschap in samenwerking met andere partijen komt tot slimme ideeën, die niet alleen het waterschap, maar ook burgers duurzame energie en bewustwording daarover oplevert.’

Waarom bent u lid van het Energy Valley Platform?

‘Om gebruik te maken van (persoonlijk) advies van het platform, informatie te ontvangen en indien nodig gebruik te maken van het netwerk.’

Bent u ook lid van andere netwerken?

‘Jazeker. Ten aanzien van energie zijn er landelijke netwerken tussen de waterschappen en op regionaal niveau ook met gemeenten.’

Wat hebt u andere Platformleden te bieden?

‘Mogelijkheden, in de vorm van bijvoorbeeld locaties, om energiebesparing en opwekking van duurzame energie te realiseren. Daarnaast kan het waterschap een partner zijn in het ontwikkelen van projecten ten behoeve van duurzame energie. En het waterschap kan een gebruiker zijn van duurzame energie, die door derden is opgewekt.’

Hoe wilt u uw bedrijf de komende vijf jaar verder verduurzamen/vergroenen?

‘Het waterschap verkent momenteel met een kansenkaart waar de mogelijkheden liggen om, samen met andere partijen, duurzame energie te genereren. Deze verkenning zal activiteiten opleveren, die zorgen voor een nadere verduurzaming van het waterschap. Daarnaast ontwikkelt het waterschap ook duurzaamheidsbeleid dat verder gaat dan alleen het energiebeleid.’

Wat heeft het lidmaatschap aan het Platform u opgeleverd?

‘Advies op maat, bruikbare informatie en interessante contacten.’

Waarin kan het Platform zich volgens u nog verder ontwikkelen?

‘De mogelijkheden onderzoeken van aanbieders en gebruikers van duurzame energie en dit op elkaar af te stemmen, waardoor business cases veel interessanter worden voor de diverse partijen.’

Nieuwsarchief