Water- en energiedisplay

03 nov 2014

De Provincie Fryslân wil door middel van financiële prikkels de waterketen verduurzamen en daarbij een economische impuls geven aan de watersector in de regio.

Vitens ontvangt daarom € 58.333,00 subsidie voor het ontwikkelen en testen van een eerste betaalbaar prototype van een digitaal water- en energiedisplay (digitaal dashboard) bij consumenten.

Het display geeft inzicht in water- en energieverbruik in relatie tot de kosten en stimuleert water- en energiebewustwording bij eindgebruikers. De bevolking van Leeuwarden wordt zo actief betrokken bij het verduurzamen van hun water- en energieverbruik.

Bron: Provincie Fryslân

Nieuwsarchief