Virol en Reisswolf breiden wagenpark uit met vier EURO-6 motoren

15 aug 2014

Dit voorjaar hebben Virol en Reisswolf geïnvesteerd in vier nieuwe vrachtwagens met EURO-6 motoren. Met de aanschaf van twee haakarmauto’s, één perskraakwagen en een speciaal beveiligde Reisswolf securitywagen, kiezen Virol en Reisswolf voor een stillere en schonere inzameling van waardevolle afvalstromen. Dit past volledig binnen de actiepunten die Virol en Reisswolf zichzelf hebben gesteld in het kader van het in 2013 behaalde MVO-certificaat.

EURO-6 motoren

De EURO-6 motoren van Scania hebben diverse innovatieve technische oplossingen, waarmee de uitstoot van stikstofoxide met circa 80% wordt verlaagd in vergelijking met EURO-5 motoren. Stikstofoxide is de stof die onder andere de oorzaak vormt van zure regen, smog en die een bedreiging vormt voor de ozonlaag.

Naast de verlaging van stikstofoxide uitstoot, wordt ook de hoeveelheid uitgestoten roetdeeltjes drastisch verlaagd. Deze kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Verder zijn de nieuwe auto’s aangepast op het gebied van aerodynamica, aandrijflijn en versnellingsbak. Het brandstofverbruik gaat hierdoor naar beneden en daarmee wordt  de CO2 uitstoot verlaagd. Zo leveren deze nieuwe wagens een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen die Virol en Reisswolf zichzelf hebben gesteld in het kader van Lean & Green.

Veilig en gezond werken

Bij de keuze van dit wagenpark zijn de chauffeurs van Virol en Reisswolf nauw betrokken. Zij maken tenslotte dagelijks gebruik van deze trucks. Er is gekeken naar aspecten als veiligheid, kwaliteit, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid.

Op de nieuwe locatie in Winschoten, waar Virol vanaf april 2014 haar metalen inzamelt en bewerkt, is er in het kader van veilig en gezond werken, tevens gekozen voor elektrische heftrucks. De uitstoot van deze heftrucks is nihil en doordat ze wendbaarder en stiller zijn, is het manoeuvreren makkelijker en veiliger.

Virol en Reisswolf

Virol is, samen met haar zusteronderneming Reisswolf, een familiebedrijf dat sinds de oprichting sterk is in het inzamelen en bewerken van papier, vertrouwelijk papier, kunststoffen, ferro- en non ferro metalen, alsmede hout, puin en overige afvalstromen. Vanuit de overtuiging ‘alles heeft waarde’ bieden zij hun dienstverlening aan. Virol en Reisswolf geven afval en grondstoffen hun waarde terug. Een duurzame verwerking tot nieuwe producten of energie staat hierbij centraal.

Nieuwsarchief