Vertrek NWEA-Directeur

10 dec 2014

Het bestuur van Nederlandse Wind Eenergie Assiociatie (NWEA) deelt mede dat in goed overleg is overeengekomen dat Ton Hirdes zijn werkzaamheden voor NWEA per 31-12-2014 beëindigt. In de komende weken vindt overdracht van taken binnen het bureau van NWEA plaats.

Ton Hirdes was sinds mei 2007 directeur van NWEA. NWEA dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid gedurende de afgelopen 7 jaar.

Ton Hirdes speelde een grote rol bij de uitbouw van NWEA en het profileren van wind als essentieel onderdeel in de toekomstige duurzame energiemix. Hij heeft zich actief ingezet om de vereniging te ontwikkelen tot waar zij nu staat. Het bestuur zal binnenkort een nieuwe directeur benoemen die zich zal richten op de verdere ontwikkeling en versterking van de vereniging.

Over NWEA
De Nederlandse Wind Energie Associatie behartigt de belangen van windenergie. In NWEA werken de organisaties en bedrijven samen, die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie op land en op de Noordzee.

NWEA wil overheid en bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie. Ook wil NWEA de positieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten. Windenergie is de meest duurzame energiebron. De komende jaren staan zowel op land als op zee veel investeringen gepland. Daarom is NWEA een koers ingeslagen naar een verdere uitbouw en professionalisering van de vereniging. Ook wordt het bureau versterkt in de breedte. Daartoe zijn onlangs ook twee vacatures gepubliceerd, zie www.nwea.nl .

Nieuwsarchief