Verkennend onderzoek naar potentie van LNG voor vrachtwagens in de Energy Valley regio

21 nov 2014

Een onderzoek uitgevoerd door stichting Energy Valley en de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland geeft aan dat er in deze regio's goede kansen voor de inzet van LNG als brandstof voor het zware wegtransport bestaan. 

240 trucks

In Nederland rijden inmiddels 240 trucks op LNG. Zij kunnen nu tanken bij vier stations in Nederland, de hoop is dat daar nog dit jaar zeven bij komen. De interesse uit het bedrijfsleven bestaat, vanwege de bijdrage aan het verbeteren van de lokale/regionale luchtkwaliteit en de lagere geluidsbelasting, hetgeen zeer grote voordelen heeft in stedelijke gebieden.

Nationaal gedragen beleid

Volgens de opstellers Pier Tiedema (POC Transport) en Pyke Kroes (Pyke Kroes Advies) moet opgepast worden niet in een vicieuze cirkel terecht te komen omdat de stakeholders “de nek niet willen uitsteken”. Te dure vrachtauto’s, te gering prijsverschil tussen diesel en LNG, te weinig tankpunten en inconsistent overheidsbeleid betekent een te trage uitrol met kans op stranden van het hele project. Voor “de volgende ronde” dient hier extra aandacht voor te zijn”

Daarnaast bestaat er nog te veel onzekerheid over businessmodellen en terugverdientijden vanwege onzekerheid over fiscaal beleid van het Rijk. De accijns bedraagt nu achttien cent per kilogram, gegarandeerd tot 2018. Dat is vanuit het perspectief van de ondernemers ogen te veel en de termijn is te kort. Een nationaal gedragen beleid zoals gevoerd in Duitsland, waar LNG-gebruikers gegarandeerd tot 2023 acht cent accijns per kilogram betalen is aan te bevelen. Dat zou de ontwikkeling van LNG in Nederland een stevige impuls geven. Tevens zou hiermee ook een stevige impuls aan de ontwikkeling van regionale Bio-LNG productie worden gegeven.

Het onderzoek geeft inzicht in de te realiseren kansen en voorliggende belemmeringen om deze brandstoffentransitie effectief te laten verlopen.

Ook een exemplaar?

Voor vragen, achtergronden en doorverwijzingen alsmede een exemplaar van het onderzoek kunt u contact opnemen met de heer Patrick Cnubben van stichting Energy Valley (cnubben@energyvalley.nl) en de contactpersonen van de provincies Friesland (hr. Bouwers: h.j.bouwers@fryslan.nl), Groningen (mw. Van Eijden: m.b.van.eijden@provinciegroningen.nl), Drenthe (hr. Scholte: J.Scholte@drenthe.nl) en Noord-Holland (mw Hiemstra: hiemstraj@noord-holland.nl).

Nieuwsarchief