Veenhuizen de eerste ‘duurzame groene gevangenis' van Nederland?

26 nov 2013

Uit onderzoek blijkt dat de gevangenis in Veenhuizen zich via een beperkt aantal maatregelen kan ontwikkelen tot de eerste ‘Groene Gevangenis’ van Nederland. 

Het Ministerie van Justitie werkt aan nieuwe concepten voor detentie. Zo wil het ministerie een nieuwe impuls geven aan productiebedrijven binnen gevangenissen. Om de komende decennia aan de wensen en eisten van Justitie te kunnen voldoen, worden de gevangeniscomplexen Norgerhaven en Esserheem in de gemeente Noordenveld gemoderniseerd.

Green Deal Veenhuizen

Zeven partijen hebben onderzocht of een nieuwe houtgestookte installatie voor de warmtevoorziening van het complex Norgerhaven haalbaar is. Op maandag 25 november overhandigt de directeur Tom Yntema van de PI Veenhuizen een tussenrapportage aan de raad van Noordenveld. Dit gebeurt om 19.30 uur  in de raadszaal van het gemeentehuis. De zeven partijen in de Green Deal Veenhuizen zijn: de ministeries van Economische Zaken, Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu, de gemeente Noordenveld, de provincie Drenthe en de Drentse Energie Organisatie.

Energiebesparing met houtgestookte installatie

Door de verouderde energievoorziening van Norgerhaven te vervangen door een nieuwe, houtgestookte installatie, kan al op korte termijn resultaat worden geboekt op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Bijkomend voordeel is dat de installatie hout uit de omgeving gaat gebruiken. Hierdoor kunnen er combinaties worden gemaakt met het lokale en regionale bos, natuur- en landschapsbeheer. Tenslotte kan de overstap van Norgerhaven naar hout als brandstof, er toe bijdragen dat deze vorm van duurzame energie ook voor andere bedrijven op deze locatie – en voor nieuwe bedrijven die zich er willen vestigen– binnen bereik komt.

Brede range aan doelstellingen te realiseren

Deze modernisering bezorgt Veenhuizen bijzondere kansen om doelstellingen te realiseren op het gebied van nieuwe detentie, duurzame energie, energiebesparing, bos,  natuur- en landschapsbeheer en regionale economie. Binnen de gevangenissen ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor werk en scholing van gedetineerden naast verpakkingswerkzaamheden en het maken van textiel, hout -en metaalproducten. Bovendien ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor werk en scholing van gedetineerden Misschien nog wel belangrijker is dat de opgedane ervaring, gedetineerden betere mogelijkheden biedt voor re-integratie na het uitzitten van de straf.

Volgende stap: Norgerhaven vanaf 2016 verwamd met hout uit Noord Nederland?

Staatsbosbeheer en de Drentse Energie Organisatie hebben al aangegeven dat ze in de uitwerking en realisatie ervan willen investeren. Verder is zich al een netwerk aan het vormen van partijen die hout willen leveren. Tijd voor een volgende stap. Die stap houdt in dat de partijen, die voor de modernisering van de PI Veenhuizen verantwoordelijk zijn, nu groen licht moeten geven voor de verdere concretisering. Als zij dat in de eerste helft van 2014 doen, kan Norgerhaven vanaf 2016 worden verwarmd met hout uit Noord Nederland.

De tussenrapportage vindt u hier: http://www.energyvalley.nl/downloads/rapporten/23918-tussenrapportage-green-deal

Nieuwsarchief