UITGELICHT: Project: Industrial Smart Grid Boekelermeer

29 jul 2016

Wat houdt het project in?

Het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar heeft een unieke energie infrastructuur met een elektranet op laag-, midden- en hoogspanning, een H- en G-gasnet en een warmtenet. Er wordt energie opgewekt door 3 grote windmolens, zonnepanelen (daken en parken) en door het verbranden van huisvuil en biomassa (HVC). Ook wordt energie gewonnen uit stortgas. Binnen het expertisecentrum InVesta komt vanaf 2017 groen gas, CO2 en vrij. Dit moet worden ingevoed op het net of lokaal worden afgezet. De Boekelermeer kent ook een aantal bedrijven waar forse hoeveelheden warmte, koude en elektra wordt gebruikt.

In het project ‘Industrial Smart Grid Boekelermeer’  wordt verkend hoe energie aanbieders en –vragers slim gekoppeld kunnen worden. Zo mogelijk met slimme sturing systemen. Hierbij willen we het gebied zo veel mogelijk autonoom maken waarbij de leveringszekerheid wordt gehandhaafd of verbeterd. Het gaat hierbij niet alleen om koppeling tussen opwekkers en gebruikers, maar ook over opslag van energie, besparingen op aansluitingen, en slim gebruik maken van flexibele energietarieven.

Het project moet ook lopende initiatieven verbinden, zoals de verduurzaming van het AFAS-stadion (duurzaam laden van het autopark), de ontwikkeling van expertisecentrum InVesta (met gebruik en terug levering van gas, warmte en elektra) en een aantal zonne-projecten (op daken van diverse bedrijven en op het afvalstort van GP Groot).

Het project richt zich in de eerst fase vooral op energie (gas, warmte en elektra). Op termijn komen ook afval, water en mobiliteit in beeld.

Waar speelt het zich af?

De Boekelermeer is een bedrijventerrein aan de zuidzijde van Alkmaar. De Boekelermeer is opgezet als locatie voor bedrijven met een grote ruimtebehoefte, tot en met milieucategorie 5 en is circa 315 ha groot.
Op het Nationaal BT-congres in Tilburg is de Boekelermeer op 14 oktober 2015 uitgeroepen tot het beste bedrijventerrein van Nederland.

Wie doen er mee?

Het project is een initiatief van de gemeente Alkmaar en Energy Valley. In het project wordt samengewerkt met Data Science Alkmaar, Expertisecentrum InVesta en Incubator IDEA. Daarnaast zijn diverse bedrijven betrokken, zoals Alliander, ENGIE, HVC, GP Groot, TAQA, EnergyGO, Hogeschool Inholland en Voetbalclub AZ.

Wat is de rol van Energy Valley?

De gemeente Alkmaar heeft het programma ‘Alkmaar Circulair’ opgezet. Het Boekelermeer project is onderdeel van het programma en wordt samen met Energy Valley ontwikkeld. De ambitie is om een platform op te zetten en het project verder te professionaliseren. Daarnaast helpt Energy Valley met de aanvraag van EU-subsidies. Zo is inmiddels in samenwerking met de gemeente Alkmaar en het bedrijf EnergyGO een Horizon2020 aanvraag gedaan voor de ontwikkeling van ICT, projectmanagement en het realiseren van diverse installaties, waaronder opslagsystemen.

Kick-off

Op 4 juli is een kick-off bijeenkomst gehouden in het AFAS stadion. Kijk voor een impressie van deze bijeenkomst naar het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=mDYViuc1E1E&feature=youtu.be
 

Nieuwsarchief