Tweede Friese route voor alleen elektrisch varen

01 dec 2014

Fryslân zet weer een stap in de richting van duurzaam, schoon en rustig varen. De provincie en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel bereikten een akkoord over de aanleg van een tweede electric only route. Dit is de vaarverbinding Grutte Wielen – Swemmer. De route loopt van Leeuwarden via Ryptsjerk en De Falom tot aan de Swemmer nabij de Westereen. De werkzaamheden starten na het vaarseizoen van 2015. Volgens de planning zijn alle werkzaamheden eind 2016 afgerond. De vaarroute is alleen bestemd voor elektrische of hybride boten.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het baggeren van de route, het aanleggen van twee sluisjes en het ophogen van bruggen. De totale kosten voor de aanleg bedragen 2,8 miljoen euro. De provincie Fryslân neemt 1,75 miljoen euro voor haar rekening. Dantumadiel 500.000 euro en Tytsjerksteradiel 575.000 euro. Afgelopen zomer startte Het Friese Merenproject met de aanleg van de eerste Friese ‘electric only’-vaarroute, namelijk het vaartraject Heeg-Aldegea-Heeg.

QuickWin
Met de aanleg van de route gaat een langgekoesterde wens in vervulling. De vaarverbinding opent Noordoost-Fryslân als de achtertuin van Leeuwarden. De route is door de goede samenwerking en vlotte planning een goed voorbeeld van een QuickWin project. Dit komt uit de provinciale uitvoeringsagenda Streekwurk. Gezamenlijk is bekeken welke projecten voorrang moeten krijgen. Met het extra geld van de provincie kan het werk op korte termijn worden uitgevoerd.

Tûk ferbine
De nieuwe route is één van de wensen uit de Dorpenvisie Wetterwâlden Bûtenfjild. De commissie Wetterwâlden probeert plannen bij elkaar te brengen. Deze zijn bedoeld voor de dertien dorpen die liggen aan de Centrale As en de Lauwersseewei. Samen met Het Friese Merenproject en de gemeente Dantumadiel en Tytsjerksteradiel is gezocht naar mogelijkheden voor de realisatie van deze route.

 

Bron: Provincie Fryslân

Nieuwsarchief