Tussenstand Klimaattop Noord Nederland: op naar editie 2019

03 jul 2018

Vandaag kwamen de afspraakmakers van de Klimaattop Noord NL in Dokkum bij elkaar voor een Klimaattop-update tijdens de Elfwegentocht in Fryslân. Samen met de gedeputeerden van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en New Energy Coalition maakten zij de balans op: wat is er sinds de ondertekening van de afspraak op 9 november gebeurd? De conclusie: er worden concrete stappen gezet naar een groene omslag in de regio als voorloper voor het hele land en daarbuiten. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (Provincie Drenthe) kondigde namens de organiserende partijen de volgende editie van de top, in 2019 aan.

 

Niet praten maar doen. Dat was de centrale boodschap van de Klimaattop Noord NL die begin november vorig jaar plaatsvond in het Energy Academy-gebouw en de EnTranCe-proeftuin in Groningen. Zo’n 1200 bezoekers en deelnemers kwamen naar het evenement. Ter plekke werden 20 afspraken ondertekend die moeten leiden tot minder CO2-uitstoot. De ondertekenaars en trekkers van de gemaakte afspraken kwamen vandaag bij elkaar voor een Klimaattop-update. Wat is er sinds de ondertekening van de afspraak op 9 november gebeurd? Wat zijn de resultaten en mijlpalen tot nu toe? Er is genoeg te melden, zoveel werd vandaag duidelijk. Zo zijn inmiddels 1000 elektrische laadpalen onderweg naar Drenthe en Groningen, het ‘Energiecontract’ voor inkoop van 100% hernieuwbare energie is rond, het eerste energiepositieve bedrijfsterrein is van start gegaan in Franeker, het actieplan ‘energietransitie voor huishoudens met smalle beurs’ is op een haar na klaar om uit te rollen.  De complete stand van zaken is te zien in een animatie.

Op volle kracht naar volgende editie

Er wordt met daadkracht geopereerd, want ‘afspraak is afspraak’. ‘Maar het onderwerp energietransitie laat geen ruimte om tevreden achterover te leunen en dus hebben we als organiserende partijen –Provincies Friesland, Groningen, Drenthe en New Energy Coalition- besloten tot een volgende editie van de Klimaattop Noord NL in het najaar van 2019,’ aldus Stelpstra.

Van Parijs naar Noord-Nederland

De Klimaattop Noord NL is een initiatief van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition. Het is een opvolging van de Nationale Klimaattop uit 2016, waar belangrijke afspraken werden gemaakt over het mondiaal en nationaal terugdringen van CO2-uitstoot. Actuele informatie is te vinden op www.klimaattopnoord.nl

Nieuwsarchief