TopSector Energie en TU Delft starten programma voor energietoptalenten

10 nov 2014

De Nederlandse energiesector staat aan de vooravond van de energietransitie, om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening van Nederland te komen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de sector beschikt over voldoende hoogopgeleide professionals om te innoveren, passend bij de vraag van de sector.

Aan vijf Nederlandse universiteiten (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen) start komend jaar een pilot van het landelijke talentenprogramma Community for Energy Top Talents (CETT), gericht op masterstudenten die een energie-gerelateerd programma volgen en die de ambitie hebben om te gaan werken in de Nederlandse Energiesector. Deze studenten ontvangen een financiële ondersteuning ter waarde van € 5.000,-.

Technische studenten
De binding van hoogopgeleide technische studenten met de Nederlandse Energiesector staat centraal. Deelnemende bedrijven die beurzen verstrekken hebben via deze Community toegang tot een netwerk van talentvolle studenten die zij kunnen uitdagen in energievraagstukken middels masterclasses, multidisciplinaire onderzoeksopdrachten, et cetera. Studenten krijgen de kans om hun kennis van de wereld van energie te vergroten, internationale ervaring op te doen, hun netwerk met bedrijven te vergroten en zich breder te ontwikkelen.

Essent, Nuon, Tennet, Gasterra, Stedin, Cogas en DGF Suez, Westland Infra en Alliander hebben hun deelname toegezegd. TopSector Energie nodigt bedrijven graag uit om mee te doen! Neem hiertoe contact op met Marsha Wagner, marsha.wagner@topsectorenergie.nl, (06) 46 71 13 55.

Bron: TopSector Energie

Nieuwsarchief