TNO, ECN en EAE bundelen krachten voor energieonderzoek

09 sep 2015

Open Innovation Centre: naar een duurzame energievoorziening

Doel van het Open Innovation Centre is om de energietransitie van Nederland en Europa te faciliteren en versnellen door het inzetten van kennis en onderzoeksfaciliteiten. Het centrum verbindt haar leden in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van onderwerpen gerelateerd aan de energietransitie met een focus op verduurzaming en systeemintegratie.

Het energiesysteem als geheel

Aanleiding voor het Open Innovation Centre is de toenemende complexiteit van het energiesysteem, zowel lokaal als wereldwijd. Deze toenemende complexiteit legt een grote druk op het vermogen van zowel de overheden als de industrie om te anticiperen op veranderingen en innovaties. De effecten van strategische-, beleids- en investeringsbeslissingen worden steeds moeilijker te voorspellen. Het Open Innovation Centre adresseert in haar programma in brede zin de relevante strategische uitdagingen waar overheden en het bedrijfsleven mee te maken hebben tijdens de transitie. Door het energiesysteem in zijn geheel te beschouwen wil TNO samen met AEA en ECN  met alle deelnemers in de energieketen kennis ontwikkelen die bijdraagt aan het aanpakken van transitievraagstukken. Het Open Innovation Centre is daarmee hét centrum voor kennis en toepassing van energiesysteemanalyse en vraagstukken rondom energietransitie.

Samenwerking in de energieketen

Onderzoek naar het energiesysteem van de toekomst vereist samenwerking over disciplines en kennisinstellingen heen en betrokkenheid van alle publieke, private en maatschappelijke partners in de energieketen. Onderzoek in het Open Innovation Centre wordt gekoppeld aan concrete cases vanuit het bedrijfsleven. De combinatie van de expertise uit de verschillende disciplines binnen EAE, en de samenwerking met onderzoekers van ECN en TNO maakt een integrale aanpak mogelijk. Door deze samenwerking ontstaat het juiste netwerk om de uitdagingen binnen de energietransitie inhoudelijk en integraal te lijf te gaan.

Het Open Innovation Center wordt gehuisvest in Energy Academy Europe, op de Zernike Campus in Groningen.

Nieuwsarchief