Theo Venema, Waterbedrijf Groningen over warmte en water

21 okt 2015

Wat doet uw organisatie?

Waterbedrijf Groningen is dé drinkwaterleverancier in de provincie Groningen. Via vijf productielocaties levert het 47 miljard liter drinkwater aan ruim 575.000 klein- en grootverbruikers. Maar we doen meer. Zo leveren we  industriewater (op maat) via North Water, een joint venture met Evides Industriewater,  watertechnologie via het waterexpertisecentrum WLN, en op het gebied van energie & water zijn tal van projecten in voorbereiding en uitvoering

Wat is uw relatie met energie?

‘We hebben bijna 5000 kilometer watertransportleidingen in beheer en zijn gewend aan langjarige (>100 jaar) en zeer betrouwbare levering. Warmtedistributie zoals stadsverwarming, maakt gebruik van vergelijkbare techniek en heeft ook als eigenschap dat het langjarig en zeer betrouwbaar moet zijn. Daarnaast winnen we ons drinkwater hoofdzakelijk uit een groot aantal bronnen in de bodem. Een techniek die nagenoeg identiek is aan WKO-bronnen.

Onze aandeelhouders, alle Groningse gemeenten  en de provincie Groningen, hebben ons gevraagd om onze kennis en kunde in te zetten voor het realiseren van verduurzaming van de energievoorziening door warmtenetten en WKO projecten te ontwikkelen en exploiteren.

Inmiddels leveren we in Bedum al warmte aan het zwem/sport complex De Beemden. De warmte onttrekken we uit de afvalwaterstroom van de even verderop gelegen fabriek van Friesland Campina.

In de stad Groningen werken we nauw samen met de gemeente Groningen en hebben we een gezamenlijk warmtebedrijf opgericht: WarmteStad. WarmteStad ontwikkelt en exploiteert het collectieve bronwaternet op het Europapark en is onder andere druk doende om in het noordwesten van de stad een groot warmtenet met geothermiebron te ontwikkelen.’

Wat is uw stoutste droom op zakelijk gebied?

‘In een van onze dromen zijn we samen met de gemeente Groningen binnen WarmteStad aan het verwezenlijken. We willen warmte uit de diepe ondergrond, ongeveer 3 kilometer diep, gebruiken om zo’n  10.000 woningen, scholen en bedrijven in de stad Groningen mee te verwarmen. Daarmee verwachten we 8 miljoen m3 aardgas per jaar te besparen en zo de verduurzaming van de stad Groningen een flinke impuls te geven.’

Waarom bent u lid van het Energy Valley Platform?

‘Binnen Energy Valley zitten veel partijen die zowel over kennis als een goed netwerk beschikken en daarbij regionaal goed vertegenwoordigd zijn. De ontwikkeling van warmtenetwerken vraagt naast inhoudelijke kennis ook om kennis van de lokale omstandigheden. Daarbij is duurzame warmte niet de ‘silver bullet’ die het grotere energievraagstuk oplost en biedt het platform ook zicht op andere oplossingen. Dat helpt ons bij het behouden van een brede blik.’

Wat heeft het lidmaatschap van het Platform u opgeleverd?

‘Mede dankzij het netwerk dat het Platform met zich meebrengt werken we in Groningen aan het collectieve bronwaternet op het Europapark en zijn we druk doende een mooi warmteproject in Hoogezand te realiseren. Zo’n netwerk heeft daarmee beslist meerwaarde in onze bijdrage aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.’

Waarin kan het Platform zich volgens u nog verder in ontwikkelen?

‘Het Platform bestaat vooral uit partijen die op energiegebied iets heel goed kunnen. Er gaat daarom ook veel ‘push’ uit van het platform. De aanbodzijde is daarmee op volle sterkte. Het zou waardevol om nu ook de vraagkant verder te ontwikkelen. Het nadenken over hoe je die ‘pull’ kan stimuleren zou een prima ontwikkeling zijn.’

Nieuwsarchief