Testcentrum voor LNG en CNG vliegtuigmotoren op EnTranCe

28 okt 2016

Groningen, 27 oktober 2016 - Clean Tech Aviation heeft een testcentrum geopend voor toepassing van LNG en CNG in vliegtuigmotoren op de energieproeftuin EnTranCe van de Hanzehogeschool Groningen. Stichting Energy Valley heeft op basis van een samenwerkingsovereenkomst met CTA contacten gelegd met onder meer EnTranCe en de gasindustrie, waarmee het testlab naar de Noordelijke regio is gehaald.

De TU Eindhoven maakt met onder meer de Hanzehogeschool, Gasunie, GasTerra, het Duitse M & D Flugzeugbau, het Nederlandse Luchtvaart Laboratorium en de universiteit van Braunschweig deel uit van het consortium. Ben Cappelle uit Marum is met zijn bedrijf Clean Tech Aviation spil in het consortium dat aardgas als brandstof in de luchtvaart wil introduceren. Dat maakt de missie van Ben haalbaar: vliegen schoner en goedkoper maken.  De techniek hiervoor gaat hij met zijn bedrijf CTA ontwikkelen op EnTranCe in Groningen. In het testlab gaan 3 motoren voor propellervliegtuigen en een straalmotor draaien op vloeibaar en gecomprimeerd aardgas (LNG en CNG). Het zijn motoren voor kleine tot middelgrote vliegtuigen. Die vliegen nu op het benzineachtige AvGas. Met LNG en/of CNG gaan de brandstofkosten 35% omlaag. Bovendien wordt de CO2-uitstoot met 25% gereduceerd, komen er geen lood en stikstofoxiden vrij en is een gasmotor veel stiller.

Voormalig Energy Valley-medewerker prof. dr. ir. Jacques Dam, is als hoogleraar Liquified Natural Gas Systems aan de TU/e en lector Duurzame LNG Technologie bij de Hanzehogeschool betrokken bij het onderzoek. Bij de TU/e gaan 4 promovendi zich met het onderwerp bezighouden. Op basis van de onderzoeken worden statische en dynamische tests uitgevoerd voor het gebruik van CNG en LNG in aangepaste motoren zodat vliegtuigfabrikanten deze motoren bij de luchtvaartautoriteiten kunnen certificeren.  Als de techniek voor het vliegen op aardgas is ontwikkeld, kan die op termijn ook worden toegepast op grotere vliegtuigen. Niet zozeer in bestaande toestellen, maar met name als de vliegtuigindustrie nieuwe types gaat ontwikkelen. De gasmotor kan daarbij ook een opstap bieden naar een waterstofmotor. Hiermee moet vliegen zonder enige schadelijke uitstoot mogelijk worden. Het project voorziet in het hele traject tot en met de assemblage van de testtoestellen. In totaal is €5,4 miljoen nodig. Daarvan is €1,3 miljoen bijeen. Een aanvraag voor €3,7 miljoen is in behandeling bij een Europees fonds voor innovaties.

 

Bron: Dagblad van het Noorden

Op de foto links Eric Tierie en rechts Ben Capelle

 

Nieuwsarchief