Symposium ‘Wind meets gas, going for synergy’ gaat over de Noordzee als toekomstige, groene energieleverancier

12 sep 2017

Op 13 en 14 september vindt het symposium ‘Wind meets Gas, going for synergy’ plaats in de Der Aa-kerk in Groningen. Het symposium staat in het teken van de cruciale rol van de huidige ontwikkelingen op de Noordzee bij het slagen van de energietransitie. Door in te zoomen op nieuwe initiatieven rond de Noordzee waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken, wordt duidelijk dat het Noorden in de toekomst een belangrijk schakelpunt gaat worden in de groene-waterstofeconomie. Het symposium is een initiatief van een groot aantal partijen en wordt georganiseerd door Energy Valley en Energy Delta Institute.

Het centrale thema is de rol van Noord-Nederland in de groene-waterstofeconomie. Deze groene waterstof zal deels geproduceerd worden uit windenergie afkomstig van de Noordzee waarbij de stroom door elektrolyse wordt omgezet in waterstof. Deze waterstof kan als grondstof en energiedrager worden ingezet in o.a. industrie en transport. Het Noordzeegebied  kan een belangrijke rol gaan spelen bij de productie, opslag en transport van deze groene waterstof. De bestaande olie- en gasplatforms en gerelateerde transportleidingen kunnen hiervoor worden ingezet. Gerrit van Werven, directeur Energy Valley: “Het recente voorstel van provincie Groningen aan de Minister van Economische Zaken om 10 gigawatt aan windmolens te bouwen boven de Waddeneilanden, laat eens te meer de urgentie van de initiatieven rond de Noordzee zien.”

Officiële lancering TSO 2020

Tijdens het symposium is er speciale aandacht voor het Europese Synergy project TSO 2020 waarbij hernieuwbare stroom uit Denemarken via de COBRA-kabel bij Eemshaven aan land komt en in het hoogspanningsnet wordt doorgevoerd. In dit project, waarin o.a. Gasunie New Energy, Energy Stock, Tennet, EASE, Energy Valley, TU Delft, Green Planet  en het Ministerie van I&M deelnemen, wordt de windstroom deels omgezet in groene waterstof, tijdelijk opgeslagen en getransporteerd voor toepassingen in de mobiliteit. Bij de gasopslag-locatie  Zuidwending wordt windenergie omgezet in waterstof door elektrolyse van water en beschikbaar gemaakt voor tankstations zoals die van Green Planet. Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie en directeur Business development & Participations : “Waterstof vormt een unieke en essentiële verbinding tussen twee werelden: die van elektronen en die van moleculen. Waterstof vormt de brug waarover tweerichtingsverkeer mogelijk is, van de ene wereld naar de andere en vice versa. Daarmee los je aan de ene kant knelpunten op voor transport en opslag van grootschalige offshore-windenergie, en aan de andere kant voorzie je in de behoefte aan hernieuwbare gassen in moeilijk te verduurzamen sectoren zoals de industrie en transport.”

Het project TSO 2020 wordt ondersteund door de  EU Connecting Europe Facility (CEF) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Pilot projecten

Naast TSO 2020 zijn er nog diverse nieuwe pilot projecten rond het thema die tijdens het symposium zullen worden gelanceerd en toegelicht. De Magnum-centrale van Nuon-Vattenvall, Torrgas te Delfzijl, de jongste offshore plannen van NAM en EBN, mobiliteit in de provincie Groningen en gezamenlijke initiatieven van Gasunie en TenneT. “Het symposium heeft met de lancering van diverse projecten veel nieuwswaarde” aldus professor Jepma, voorzitter van de organisatiecommissie.

Nieuwsarchief