Subsidies voor energiezuinige sportaccommodaties in Groningen

16 feb 2015

De provincie Groningen gaat financieel bijdragen aan het energiezuinig maken van sportaccomodaties. Het Huis van de Sport Groningen ontvangt bijna 12.000 euro subsidie hiervoor. Verder gaat er een bijdrage van meer dan 13.000 euro naar een project gericht op energiebesparing in zes zwembaden in Noord-Groningen.

Energiezuinige sportaccommodaties
Het succesvolle project 'Duurzame sportverenigingen' van het Huis van de Sport Groningen wordt in 2015 voortgezet. In 2014 hebben tien deelnemers aan het project hun energieverbruik verminderd. Het Huis van de Sport geeft voorlichting over energiebesparende maatregelen aan sportverenigingen met eigen gebouwen en begeleidt ze bij de uitvoering ervan. Het Huis voor de Sport voert de projecten uit voor het Sportplein Groningen, een provinciaal samenwerkingsverband van verschillende organisaties om sport en bewegen te stimuleren.

Duurzame zwembaden
Ekwadraat en BügelHajema Adviseurs gaan samen met gemeenten en stichtingsbesturen aan de slag in zes zwembaden in Noord-Groningen. Het project 'Verduurzaming zwembaden' richt zich op besparings- of duurzame energiemogelijkheden bij deze zwembaden. Per zwembad wordt onderzocht op welke manier energie kan worden bespaard, bijvoorbeeld via de aansluiting bij een warmteproducerend bedrijf in de omgeving. Het project kan onderdeel van de Koepeldeal Energie worden, een samenwerking tussen de provincie en gemeenten op het gebied van duurzame energie.

Bron: provincie Groningen

Nieuwsarchief