Subsidieregelingen energie-innovatie 1 juli 2015 weer open

09 jun 2015

De tweede tranche subsidieregelingen voor de Topsector Energie gaat vanaf 1 juli 2015 open. Het ministerie van Economische Zaken stelt 19,5 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Doel van deze Topsector is schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt.

Op 1 mei zijn de subsidieregelingen voor de Topsector Energie gepubliceerd in de Staatscourant. Aanvragen indienen voor energie-innovatieprojecten kan vanaf 1 juli 2015. Het gaat om energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven) – combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie.

Subsidiemogelijkheden
In de tweede tranche is subsidie aan te vragen voor upstream gas, duurzame energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving, en systeemintegratie. Nieuw zijn de systeemintegratiestudies. Het gaat daarbij om haalbaarheidsstudies of milieustudies die consortia de mogelijkheid bieden om hun idee, concept, product of dienst gezamenlijk te verkennen.

Omdat het thema systeemintegratie nog in een pril stadium van onderzoek verkeert, schept het haalbaarheidsprogramma de mogelijkheid om een breed scala te verkennen, zonder dat het daarvoor nodig is om meteen grote onderzoeks- of investeringsprojecten op te tuigen.

Meer weten?
Meer informatie over de regelingen, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata staat op www.rvo.nl/topsector-energie. Adviseurs van RVO.nl kunnen ondersteunen bij de aanvraag.

Bron: Topsector Energie

Nieuwsarchief