Subsidie en Energie Lening voor Assense ondernemers

20 nov 2013

Vanaf 20 november bieden Parkmanagement Assen (PMA) en de Drentse Energie Organisatie leden van PMA een subsidie en Energie Lening aan voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing. Met deze regeling willen PMA en de Drentse Energie Organisatie ondernemers helpen bij het oplossen van financiële knelpunten bij het investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, ledverlichtingssystemen of isolatie.

Leden van Parkmanagement Assen krijgen een subsidie van 10% op de investering in duurzame energie, ledverlichting en energiebesparing met een maximum van €10.000. De Vereniging Parkmanagement Assen heeft hiervoor €100.000 beschikbaar gesteld. De Drentse Energie Organisatie heeft aanvullend op de subsidie PMA een Energie Lening ontwikkeld waarmee maximaal 50% van de investering kan worden gefinancierd.

De ondergrens van de lening is € 5.000. Men kan kiezen uit een looptijd van 5 of 10 jaar met een aantrekkelijke rente van 3% respectievelijk 4%. De exploitatiekosten gaan na installatie van deze investeringen vaak direct omlaag waardoor het geleende bedrag in een aantal jaren is terugverdiend.

Voor meer informatie over de subsidie en Energie Lening: www.pma-energielening.nl

Nieuwsarchief