Studenten RUG op de e-bike naar universiteit

11 feb 2015

Tweede fase pilot 'e-bike & studenten' in de regio Groningen-Assen van start.

Zestig studenten van de Rijksuniversiteit Groningen die zes kilometer of meer van de universiteit wonen -en doorgaans met de bus of trein naar college gaan- gaan de komende maanden een e-bike uitproberen. Zij volgen hiermee studenten van de Hanzehogeschool Groningen op. De studenten doen mee met de pilot 'e-bike & studenten' in de regio Groningen-Assen.

Per maand kunnen twintig studenten de e-bike gratis uitproberen. Ze worden met behulp van een GPS-tracker gevolgd en vullen een vragenlijst in. Op die manier ontstaat inzicht in de kansen en mogelijkheden om op de e-bike naar de universiteit te gaan, maar ook in de eventuele belemmeringen.

RUG en duurzaamheid
Naast bereikbaarheid is het voor de RUG belangrijk om studenten kennis te laten maken met de e-bike. De e-bike zou een duurzaam middel kunnen zijn om studenten en forensen te stimuleren om te gaan fietsen in plaats van te reizen met het openbaar vervoer of met de auto. Vanwege het duurzaamheidsvraagstuk wordt de pilot uitgevoerd door Green Office Groningen, het duurzaamheidsplatform van de RUG. De e-bike pilot kan aantonen hoe studenten reageren op het gebruik van duurzame vervoersalternatieven en hoe er op beleidsniveau wordt besloten over duurzame investeringen, zoals de aanschaf van oplaadpunten voor e-bikes. Het uiteindelijke doel van de pilot voor Green Office is zicht krijgen op de kansen en belemmeringen bij duurzame transities.

Doel van de e-bike pilot
Met de pilot 'e-bike & studenten' willen onderwijsinstellingen, gemeenten, provincies en vervoerders kijken hoe scholieren en studenten kunnen worden gestimuleerd om met de e-bike naar de onderwijsinstelling te gaan. Dit om de overvolle bussen en treinen tijdens de spits te ontlasten. Het is onderdeel van het programma Beter Benutten Regio Groningen-Assen. De uitvoering van deze pilot ligt in handen van Groningen Bereikbaar.

 

Beter Benutten: Samen werken aan bereikbaarheid
Rijk, Regio Groningen-Assen en het bedrijfsleven werken samen aan een goede doorstroming van het verkeer in de regio. De inzet is erop gericht de steden Groningen en Assen goed bereikbaar te houden bij de uitvoering van grote infrastructurele projecten. Het programma Beter Benutten Regio Groningen-Assen maakt deel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. De uitvoering van het pakket Onderwijs & Bereikbaarheid ligt bij Groningen Bereikbaar.

Bron: Groningen Bereikbaar

Nieuwsarchief