Stand van zaken Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

12 aug 2014

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is op 1 april 2014 geopend. Op onderstaande website staat de stand van zaken van donderdag 31 juli 2014, 17.00 uur voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas.

Voor de SDE+ 2014 is een budget van € 3,5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. De beoordeling van deze projecten kan leiden tot een (gedeeltelijke) honorering, een afwijzing of een intrekking. Van de aanvragen tot 31 juli 2014, 17.00 uur zijn 58 aanvragen voor SDE-subsidie gehonoreerd. Hiermee is 194 miljoen euro van het beschikbare budget voor 2014 aan projecten toegekend.

 

Kijk voor het volledige overzicht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nieuwsarchief