Small scale LNG-terminal Rotterdam komt er

04 jul 2014

Het is dan toch zover gekomen: Gasunie en Vopak hebben een definitief investeringsbesluit genomen over de bouw van de small scale LNG-terminal in de Rotterdamse haven. Shell is launching customer, en dienstverlening zal in de eerste helft van 2016 van start gaan.

"Met deze terminal kan Gate een belangrijke voortrekkersrol gaan spelen om de hele keten op gang te krijgen", aldus Dick Meurs, managing director van Gate terminal. "Wat we toch wel zagen is dat veel marktpartijen niet verder wilden met LNG als brandstof vanwege ontbrekende infrastructuur, terwijl investeringen in infrastructuur niet goed op gang kwamen vanwege de aarzelende markt. We hopen dat nu doorbroken te hebben."

Energiebedrijven als Shell maar ook GDF Suez zien LNG -vloeibaar gemaakt aardgas- als alternatieve brandstof voor de transportsector die vanaf 2015 te maken krijgt met strengere EU-emissieregels. De overheid heeft er een Green Deal-beleid voor bedacht, om in 2015 in Nederland "minstens 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks" te hebben die vloeibaar gemaakt aardgas als brandstof gebruiken.

De terminal - ook wel break bulk terminal genoemd, is bedoeld voor kleinschalige distributie van LNG van constante en hoge kwaliteit naar schepen en tankstations voor vrachtwagens en bussen. De terminal is via een pijpleiding met de bestaande Gate-terminal moet worden verbonden, zou een overslagcapaciteit krijgen van 1,3 mln ton LNG en vergt een investering van EUR 60 mln, stelden de partijen eerder.

Havenbedrijf Rotterdam is betrokken bij het project met het ontwerp en de bouw van een speciaal havenbekken voor LNG break bulk operaties en heeft al nieuwe regelgeving ingevoerd voor het bunkeren van binnenvaartschepen en overslag door bunkerschepen naar zeeschepen.

Het nieuws over het investeringsbesluit komt enkele dagen na de publicatie van een Duurzame Brandstoffenvisie. Dat is een vervolg op het energieakkoord waarin langetermijndoelen voor vervoer in Nederland zijn opgenomen. LNG wordt daarin nadrukkelijk gezien als een belangrijk onderdeel van een duurzame brandstoffenmix in de toekomst, voor zowel scheepvaart als zwaar wegvervoer.

Die visie wordt in het komende halfjaar omgezet naar een pakket van publieke en private maatregelen. En dat is volgens Gerrit van Tongeren, voorzitter van het LNG-platform, ook nodig, omdat initiatieven vaak nog worden vertraagd "door het ontbreken van eenduidige wet- en regelgeving".  In de visie is onder meer opgenomen dat een privaat-publiek infrastructuurfonds moet worden opgericht voor oplaadpunten voor batterij-elektrische voertuigen, waterstoftankstations, voor hernieuwbaar gas en LNG-bunkerstations.

Bron: Energeia.nl

Foto: Gasunie

Nieuwsarchief