Slotconferentie APRAISE en rapportage

24 okt 2014

Op 24 september van dit jaar vond in Brussel de slotconferentie plaatst van het door de EU gefinancierde project APRAISE. De conferentie werd bijgewoond door meer dan 100 Europese beleidsmakers en andere stakeholders. APRAISE staat voor “Assessment of Policy Interrelationships and Impact on Sustainability in Europe.

APRAISE evalueert milieubeleid in de EU en de nationale tenuitvoerlegging in de lidstaten en vergelijkt de beoogde beleidsresultaten met de feitelijke beleidsresultaten. Daarnaast verklaart APRAISE waarom een beleid anders heeft gewerkt dan verwacht, zodat toekomstige beleidsvorming kan worden verbeterd.

“In Europa is een lappendeken ontstaan van milieumaatregelen bedacht door EU, nationale en lokale overheden”, aldus Wytze van der Gaast, van het Joint Implementation Network Groningen. “Al die maatregelen komen in de praktijk bij elkaar, waarbij ze elkaar kunnen versterken maar elkaar ook in de wielen kunnen rijden. Helaas weten beleidsmakers vaak onvoldoende van dit soort beleidsinteracties. De APRAISE 3E-methode is een waardevol hulpmiddel om beleidsmakers hierbij te helpen en om onderling beleidsmaatregelen beter af te stemmen. Ook het milieu heeft niets aan beleid dat contraproductief werkt.”

Lees het volledige rapport hier.

Nieuwsarchief