Samenwerkingsovereenkomst Ondersteuningsprogramma Energie Drenthe

26 nov 2014

Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Drenthe machtigen gedeputeerde Henk van de Boer om de Samenwerkingsovereenkomst Ondersteuningsprogramma Energie Drenthe 2014-2016 te ondertekenen. Alle Drentse gemeenten, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Bouwend Nederland en Uneto-VNI zullen de overeenkomst op 4 december 2014 mede ondertekenen.

Per 1 maart zullen de partijen een gezamenlijk energieloket openen waar huiseigenaren onafhankelijke informatie kunnen inwinnen over energiebesparing en energie opwekking in hun woning. Ook gaan in 2015 twee campagnes van start: ‘Zon zoekt Drent’ en ‘Drent zit er warmpjes bij’. Met deze campagnes willen de samenwerkende partijen inwoners interesseren om hun woning comfortabeler en duurzamer te maken.

Bron: GS-besluiten provincie Drenthe

Nieuwsarchief