Rijk wil meer duurzame energie uit omgeving windpark Gemini halen

07 aug 2014

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil gaan onderzoeken of er meer duurzame energie valt te produceren in de omgeving van het offshore windpark Gemini, zo’n 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Volgens minister Schultz van Haegen is het gebied niet alleen geschikt voor het opwekken van windenergie, maar leent het zich ook uitstekend voor de productie van getijdenenergie, geothermische energie, golfenergie en warmte uit zeewater.

De plannen staan in een studie naar de mogelijkheden die de Noordzee in de toekomst biedt voor zowel de olie-, gas-, warmte- en windenergiewinning als de visserij, de scheepvaart en natuurbehoud. Omdat de ruimte op de Noordzee beperkt is, wil de minister onderzoeken of in regio’s waar al windenergie wordt opgewekt ook op andere manieren groene energie kan worden geproduceerd. Bijvoorbeeld door onderwaterturbines aan de windmolens te bevestigen.

Een groot voordeel van het concentreren van dergelijke duurzame energieprojecten is dat door de aanwezigheid van de windparken de energie- en onderhoudsinfrastructuur vaak al aanwezig is.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief