Provincie Noord-Holland stimuleert zonnestroom op maatschappelijke gebouwen

24 mrt 2015

De provincie Noord-Holland wil een impuls geven aan de opwekking van duurzame energie door middel van zonnestroominstallaties op maatschappelijke gebouwen. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen tot en met januari 2016 een subsidieverzoek indienen voor het plaatsen van zonnestroominstallaties. In totaal stelt de provincie  € 2.086.450,- beschikbaar voor de subsidieregeling ‘zonnestroom op maatschappelijk vastgoed’.

Zonne-energie levert in toenemende mate een belangrijke bijdrage aan het opwekken van duurzame energie. Bij particuliere gebouwen groeit de aanleg van zonnestroomsystemen gestaag, mede dankzij de voordelen van collectieve inkoopacties en de mogelijkheid om een teveel aan opgewekte stroom tegen een aantrekkelijke prijs terug te leveren aan een energiebedrijf. De aanleg van zonnestroomsystemen op maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en gemeentehuizen, blijft echter achter. De terugleververgoeding is een stuk lager en eigenaren van maatschappelijke gebouwen, zoals gemeenten, hebben vaak moeite de financiering rond te krijgen. Met de subsidieregeling ‘zonnestroom op maatschappelijk vastgoed’ geeft de provincie de aanleg van zonnestroomsystemen op maatschappelijke gebouwen een impuls.

Gedeputeerde Jaap Bond: “Naast dat deze regeling zal bijdragen aan een toename van het aantal zonnestroomsystemen binnen Noord-Holland, leidt deze regeling ook tot extra werkgelegenheid in de installatiesector. Voor de regeling is een bedrag van ruim 2 miljoen euro beschikbaar, wat naar verwachting zal leiden tot een investering van minimaal 10 miljoen euro. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Voorwaarden
De subsidie dekt 20% van de kosten tot een maximum van € 25.000,- per project en wordt toegekend aan de eigenaren van de gebouwen. Aanvragen kunnen tot 29 januari 2016 worden ingediend bij de provincie. Zie het subsidieloket voor meer informatie.

Belang van zonne-energie
Nederland heeft in Europees verband de verplichting om in 2020 14 % van haar energieverbruik op te wekken met duurzame energie. Zonne-energie levert daar in toenemende mate een bijdrage aan. Met het SER Energie Akkoord heeft het Rijk met een groot aantal partijen afspraken gemaakt over hoe deze doelstelling kan worden gerealiseerd. De provincie Noord-Holland is ook aangesloten bij dit energieakkoord. Zonne-energie is ook één van de speerpunten van het Koersdocument Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland. Zie duurzame energie voor meer informatie over het duurzame energiebeleid van de provincie.
 

Bron: Provincie Noord-Holland

Nieuwsarchief