Provincie Noord-Holland stimuleert Europese projecten

08 jan 2015

In december hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-projecten vastgesteld. Hiermee willen GS de aanpak van Europese en provinciale vraagstukken ondersteunen.

Met de regeling wordt het mogelijk gemaakt een extra bijdrage te krijgen voor projecten in Noord-Holland die een subsidie ontvangen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Informatie over de betreffende EFRO-programma's is verkrijgbaar via Kansen voor West 2 en INTERREG. De regeling en een toelichting zijn te vinden op het Subsidieloket.

Vragen over Europese subsidies kunnen ook gesteld worden via het Adviespunt Europese Subsidies: EuropeseSubsidies@noord-holland.nl.

Bron: provincie Noord-Holland

Nieuwsarchief