Provincie Noord-Holland investeert extra in groen gas

05 jan 2015

De provincie Noord-Holland gaat extra investeren in de stimulering van de productie van groen gas. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de uitvoeringsregeling GroenGas, bedoeld voor de
ondersteuning van groen gasprojecten, op te hogen met € 100.000.

De uitvoeringsregeling GroenGas loopt sinds eind 2013 en is bedoeld voor de uitwerking van projecten die zijn gericht op de productie, het transport of gebruik van groen gas of bio-LNG, maar waarbij de initiatiefnemers moeite hebben om de fase tussen onderzoek en daadwerkelijke uitvoering financieel rond te krijgen. De belangstelling voor de regeling is dusdanig groot, dat de provincie heeft besloten om het budget op te hogen tot € 200.000 (was € 100.000). De provincie wil de productie van groen gas stimuleren, omdat zij hier economische kansen in ziet voor Noord-Holland en het bijdraagt aan de uitvoering van het nationaal Energieakkoord en SWITCH, de noordelijke uitvoeringsagenda voor dit akkoord.

Gedeputeerde Jaap Bond: “In Noord-Holland hebben we ongelofelijk veel kennis en bedrijvigheid op het gebied van groen gas. Dat moeten we goed benutten. Groen gas is in mijn ogen één van de belangrijkste transitiegrondstoffen op weg naar een duurzame energie.”
Voorwaarden

Via de Uitvoeringsregeling kan maximaal € 25.000 euro aan subsidie worden aangevraagd, waarbij als eis geldt dat het project voor minimaal 50% met privaat geld wordt gefinancierd. Aanvragen kunnen tot 31 december 2015 worden ingediend bij de provincie. Zie het subsidieloket op de website van de provincie Noord-Holland voor meer informatie.

GroenGas
Groen gas (ook wel biogas genoemd) wordt opgewekt uit natuurlijk materiaal, zoals mest, huis- en tuinvuil en hout. In tegenstelling tot aardgas is groen gas een vernieuwbare bron van energie. Het biedt kansen om CO2-uitstoot terug te brengen, terwijl bioafval nuttig wordt hergebruikt.

Bron: provincie Noord-Holland

Nieuwsarchief