Provincie Groningen ondersteunt innovatieve projecten

19 nov 2013

Het college van GS van de provincie Groningen stelt 2,2 miljoen euro beschikbaar voor zestien innovatieprojecten uit de speerpuntsectoren Energie, Water, Sensor, Agribusiness en Life Sciences. De projecten die ondersteund worden dragen bij aan de samenwerking tussen noordelijke MKB ondernemers en kennisinstellingen en zijn marktgericht. Bij een succesvolle uitrol van de innovatieve projecten verwachten de initiatiefnemers dat er bij de deelnemende bedrijven zo'n 300 arbeidsplaatsen worden gecreëerd De totale omvang van de zestien projecten bedraagt 30 miljoen euro, waarvan 7,3 miljoen euro SNN subsidie en 2,2 miljoen euro provinciale subsidie. De overige kosten worden gedragen door de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen.

Een voorbeeld van een project uit de sector Agribusiness / Biobased Economy is het project 'Beets tot Biopolymers'. In dit project werkt Suikerunie onder andere samen met Philips Drachten en de Rijksuniversiteit om uit suikerbietenpulp grondstoffen te halen om bioplastic te maken. Philips is op zoek naar duurzame materialen die gebaseerd zijn op hernieuwbare groene grondstoffen in plaats van op aardolie gemaakt plastics.

De zestien projecten waaraan de provincie Groningen subsidie beschikbaar stelt verstrekt de samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen. De ondernemers en kennisinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, Hanzehogeschool, Wageningen Universiteit leveren zelf het grootste deel van de financiering. Zij verwachten dat bij succes er nieuwe ondernemingsactiviteiten met de daarbij behorende werkgelegenheid gecreëerd wordt.

Bron: Provincie Groningen

Nieuwsarchief