Provinciaal Milieubeleidsplan Noord-Holland

22 dec 2014

In het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) staan de milieudoelen van de provincie Noord-Holland. Deze worden iedere vier jaar vastgelegd. Voor 2015-2018 is een nieuw plan vastgesteld met daarin het onderwerp duurzame energie.

De provincie wil duurzame energie stimuleren als een kansrijke sector voor de (duurzame) economische ontwikkeling van Noord-Holland om zodoende het energiegebruik te verminderen en de energieproductie te verduurzamen.

Daarbij ligt de focus op het afronden van de uitvoering van het Koersdocument Duurzame Energie dat in maart 2012 is vastgesteld en een looptijd heeft tot en met 2015. De provinciale inzet wordt gekoppeld aan kansrijke economische sectoren, namelijk zon, duurzaam bouwen, offshore windenergie en biomassavergassing

Voor meer informatie zie de website van de provincie Noord Holland over het PMP.

Bron: provincie Noord-Holland

 

Nieuwsarchief