Professionalisering biogasbranche door kabinetsbeleid

28 apr 2015

Het kabinet steunt het rapport 'Nut en risico’s van co-vergisting' van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet van de Wageningen Universiteit. De Biogasbranche vindt dit een positief signaal, omdat hiermee het gebruik van verontreinigende stoffen wordt tegengegaan.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit controleert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken met name de toepassing van co-vergistingsmaterialen. Het rapport constateert dat de naleving van de regelgeving onvoldoende is, omdat de regels ingewikkeld zijn en niet voor iedereen duidelijk en bekend zijn. Bovendien kunnen prijsstijgingen van co-vergistingsmaterialen leiden tot het gebruik van goedkopere grondstoffen die mogelijk verontreinigd zijn met niet-toegestane stoffen. Gelukkig heeft dit tot nu toe niet geleid tot ernstige milieuverontreiniging, maar deze gang van zaken is onacceptabel.

De biogasbranche heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor de certificering van een aantal grotere leveranciers van co-vergisting grondstoffen. Controles en boetes op overtredingen en goede informatieverstrekking dragen bij tot een goede naleving van de wet. Dat het kabinet het rapport van de Commissie ondersteunt, betekent een verdere stap in de professionalisering van de biogasbranche. Hierdoor krijgt biogas als nieuwe technologie voor verduurzaming een betere inbedding in het Nederlandse energiesysteem.

Bron: Biogasbranche

 

Nieuwsarchief