Power-to-gasfabriek in Wijster weer stap dichterbij

04 nov 2014

Afvalverwerkingsbedrijf Attero onderzoekt of een power-to-gasfabriek in het Drentse Wijster tot de mogelijkheden behoort. Ook landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT en Gasunie tonen interesse. Evenals autofabrikant Audi en importeur Pon. “Op basis van een eerdere verkenning hebben we nu zoveel zaken inzichtelijk dat we met een verdieping dichtbij een haalbare business case kunnen komen”, zegt Marco Kwak van Attero.

Drie jaar geleden al deed Attero onderzoek naar de realisatie van een power-to-gasfabriek. “Maar toen zagen wij nog te weinig kansen en waren er te veel onzekerheden om zo’n project haalbaar te maken”, zegt Kwak. “Eén daarvan is de ontwikkeling van de techniek in relatie tot de forse investering die ervoor nodig is.”

Meer stabiliteit
Mei dit jaar is de afvalverwerker een nieuw onderzoek begonnen naar power-to-gas. De uitkomsten daarvan waren zo bemoedigend, dat ook TenneT en Gasunie zich aansloten bij een  vervolgonderzoek, zegt Kwak. “TenneT is geïnteresseerd in power-to-gas omdat deze techniek bijdraagt aan meer stabiliteit op het elektriciteitsnet. Immers, bij een groot aanbod van duurzame stroom op de netten en een lage energievraag kunnen die makkelijk overbelast worden en uit balans raken.” Het gasnet heeft daarentegen een veel grotere opslagcapaciteit dan het elektriciteitsnet, legt hij uit. “Daarom is het slim om duurzame stroom om te zetten in gas en in te voeden in het landelijk gasnet. Dat verklaart ook de belangstelling van Gasunie voor dit project.” Naast Pon Holding, Audi en Ponooc neemt ook de Provincie Drenthe deel  in het consortium dat een power-to-gasfabriek in Wijster wil realiseren.

Vermogen
Kwak: “Attero onderzoekt nu met het consortium een verdienmodel voor een power-to-gasinstallatie met een substantieel vermogen van 5 Megawatt. We focussen daarbij op de inzet van e-gas in mobiliteit. Autofabrikant Audi heeft  intussen veel ervaring met een soortgelijke power-to-gasinstallatie in het Duitse Werlte. Daar staat sinds 2012 een van de grootste operationele power-to-gasinstallaties in Noordwest-Europa, die is gekoppeld aan het gasnet.”

Fiscaliteit
Kwak noemt de overheid een belangrijke partij in de totstandkoming van een power-to-gasfabriek. “Gas is niet alleen een transitiebrandstof om van fossiele brandstoffen over te schakelen naar een duurzame energievoorziening, het draagt ook in belangrijke mate bij aan groene, dat wil zeggen CO2-arme mobiliteit. In dat licht bezien willen wij graag dat het Rijk de fiscaliteit van gasauto’s gelijktrekt met die van hybride en elektrische auto’s. Daarmee kan de vraag naar auto’s op gas worden gestimuleerd. Gas als transitiebrandstof kan daardoor een flinke versnelling krijgen.”
Volgend jaar zal Attero besluiten of het wel of niet een investeringstraject ingaat, zegt Kwak. “Mogelijk dat we dan in 2017 een installatie gaan bouwen of misschien zelfs al operationeel hebben.”

Power-to-gas: elektriciteit omzetten in gas
Stichting Energy Valley juicht de ontwikkeling van Power-to-Gas initiatieven van harte toe en specifiek dit project, omdat het opslaan van grote hoeveelheden elektriciteit economisch nog niet mogelijk is. Wel kan door middel van elektrolyse en methanisering elektriciteit worden omgezet in gas (waterstof of synthetisch aardgas). Bij de waterstof wordt vervolgens CO2 gevoegd om zo het zogenaamde e-gas te vormen. Kwak: “De benodigde kooldioxide voor de power-to-gasfabriek willen we afvangen bij de opwerkingsinstallatie van een naastgelegen biogasvergistingsinstallatie. Het opgewerkte gas uit die vergistingsinstallatie en het e-gas worden vervolgens in het aardgasnet ingevoed.” 

Bron: Energie Actueel

Nieuwsarchief