Power-to-Gas Eemshaven in longlist Northern Enlightenmentz

23 jul 2014

Tijdens het EemsDeltavisie-congres op 19 september vindt de verkiezing plaats van de Northern Enlightenment of the Year 2014. Daarbij gaat het om lichtende voorbeelden voor een duurzamere industrie in Noord-Nederland. De winnaar wordt ’s avonds bekendgemaakt tijdens het traditionele havendiner van Groningen Seaports.

Een Synthesegasinstallatie in combinatie met een installatie die overtollige elektriciteit gebruikt om water te splitsen is innovatief genoeg om op de longlist van de Northern Enlightenmentz Awards 2014 te komen. Hoewel de technologie niet nieuw is, is de samenwerking van zeer diverse bedrijven en publieke partijen wel een zeer grote sociale innovatie.

In Delfzijl wordt binnen twee jaar de eerste grootschalige, volledig geïntegreerde Power-to-Gas-installatie ter wereld gebouwd (12 megawatt). De eerste stap is de bouw van een syngas-installatie die synthesegas maakt van getorreficeerde biomassa.

Later in het traject wil men ook een power to gas-installatie bouwen die overtollige elektriciteit omzet in waterstof en zuurstof. De waterstof kan worden afgezet bij de industrie in de Eemshaven terwijl de zuurstof nodig is bij de productie van syngas. Door de combinatie van technieken en integratie van productie en consumptie is de gezamenlijke winst groter dan de som der delen.

De installatie die in Delfzijl wordt gebouwd is niet alleen de eerste in Nederland, maar ook de grootste in zijn soort. In Duitsland zijn al veel power-to-gas initiatieven, maar van aanzienlijk kleinere omvang.

Opslag

Met het toenemen van het aandeel zonne- en windenergie, dat zich kenmerkt door een onvoorspelbaar aanbodpatroon, neemt de behoefte toe aan middelen om aanbod en afname van energie met elkaar in balans te brengen. Door de omzetting in waterstof en eventueel groen gas kan groene stroom opgeslagen worden in het gasnet, waarna het zijn weg vindt naar huishoudens, transport en bijvoorbeeld gasgestookte elektriciteitscentrales.

Deelnemers aan het project zijn onder meer Torrgas, Siemens, Stedin, Gasunie, A.Hak, Hanzehogeschool/EnTranCe en stichting Energy Valley. Energy Valley juicht de waardering voor het Power-to-Gas initiatief in Delfzijl toe. Plaatsing op de longlist voor Northern Enlightmentz 2014 is een erkenning voor dit grensverleggende initiatief.

Nieuwsarchief