Plastic maken van groenteafval

11 jun 2015

De provincie Noord-Holland ziet kansen voor ‘circulaire economie’: grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken. Dat draagt bij aan duurzaamheid én aan economische ontwikkeling. Van groente- en fruitresten kan bijvoorbeeld plastic worden gemaakt. In opdracht van de provincie heeft de TU-Delft de mogelijkheden van hergebruik van reststromen in de voedingsmiddelenindustrie onderzocht. De resultaten zijn vrij beschikbaar voor bedrijven.

Gedeputeerde Ralph de Vries (duurzaamheid, bestuur en cultuur): “Bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie kunnen hun kosten verlagen en de hoeveelheid afval verminderen, als zij hun reststromen hoogwaardiger inzetten. Zo gaan duurzaamheid en een sterkere concurrentiepositie met circulaire economie hand in hand. Dat is dubbele winst.”

Meer kennis over hergebruik van reststromen
De voeding- en genotsmiddelenindustrie in Noord-Holland produceert ruim de helft van het bedrijfsafval in de provincie. Hiervan wordt 80 tot 90% gebruikt voor vergistingsinstallaties, compostering en veevoeder. De provincie heeft de TU-Delft opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden van hoogwaardiger gebruik van deze restanten. Dat heeft geleid tot meer kennis over mogelijkheden van hergebruik van tenminste vijf reststromen: de koppen van tulpenbollen, cacaodoppen, groente- en fruitresten, bleekaarde en visresten.

Nieuwe producten van restanten
Bedrijven kunnen cacaodoppen omzetten in thee of cacaovervanger en gebruiken als vulmiddel in papier. De doppen kunnen ook worden verwerkt in verharde vloeren met een natuurlijke uitstraling. Door bleekaarde te zuiveren kan het opnieuw worden gebruikt. Groente- en fruitresten kunnen worden omgezet in basischemicaliën en visresten in hoogwaardige eiwitten. Voor de bewerking van bleekaarde en visresten heeft de TU-Delft als onderdeel van de opdracht technieken ontworpen. Onderzocht wordt nog of afval van de bloembollenteelt geschikt is voor de productie van papier voor de verpakkingsindustrie.

Resultaten onderzoek vrij beschikbaar
De resultaten van het onderzoek staan in het rapport ‘Meer waarde uit de reststromen: Toekomstverkenning mogelijkheden recycling reststromen uit voeding- en genotmiddelen industrie’. Het rapport is vrij beschikbaar bij de provincie Noord-Holland voor bedrijven die daarmee aan de slag willen. Het is te vinden op de website van de provincie bij het thema ‘milieu’ en het onderwerp ‘afval'.

Bedrijven en reststromen vinden elkaar via afvalkring.nl
Via de website www.afvalkring.nl kunnen bedrijven met reststromen uit de voeding- en genotmiddelenindustrie, bedrijven met de technieken om deze reststromen te bewerken en de bedrijven die daarmee aan de slag kunnen, met elkaar in contact komen. Daarbij kunnen zij tot eind 2015 ook ondersteund worden door de expertise van de TU-Delft.

Kansen in de regio Amsterdam
In het Noordzeekanaalgebied liggen bijzondere kansen voor circulaire economie. De provincie kijkt hoe de samenwerking in de regio Amsterdam op dat gebied versterkt kan worden. Gedeputeerde Ralph de Vries zal zitting nemen in de stuurgroep grondstoffen van de Metropoolregio Amsterdam.

Bron: Provincie Noord-Holland

Nieuwsarchief