Pilot Kenniscentrum Windenergie

16 mrt 2015

De rijksoverheid start een pilot Kennisplatform Windenergie. Dit platform is een aanvulling op een bestaand initiatief: het Kenniscentrum Wind op Zee. De Energy Board zet zich ervoor in dat deze initiatieven elkaar aanvullen.

In de pilotfase richt het Kennisplatform Windenergie zich alleen op mogelijke gezondheidseffecten veroorzaakt door het geluid van windturbines. Het platform moet werken als onafhankelijke partij die kennis over windenergie verzamelt, analyseert en hierover informeert. Daarnaast moet het platform de spil worden in de interactie tussen maatschappelijke organisaties, de overheid en het bedrijfsleven. Het is dan ook de bedoeling dat de betrokken organisaties in dit kennisplatform gaan deelnemen. De Energy Board ondersteunt dit initiatief, omdat zij de beantwoording van de maatschappelijke vragen rondom windenergie als voorwaarde ziet voor de verdere ontwikkeling van de windsector.

Samenwerken
Naast het Kennisplatform Windenergie bestaat het Kenniscentrum Wind op Zee, dat subsidie krijgt van het ministerie van Economische Zaken. Dit kenniscentrum is verbonden aan de Maritime Campus Netherlands (MCN) in Den Helder. Het Kenniscentrum Wind op Zee zorgt ervoor dat er opleidingen komen die aansluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven. De opleidingen die het centrum ontwikkelt, worden aangeboden door reguliere mbo- en hbo-scholen. De Energy Board wil dat de beide initiatieven samenwerken en hun activiteiten op elkaar afstemmen..

Bron: Energy Board

Nieuwsarchief