Overzicht subsidies en fondsen voor CleanTech

23 jul 2014

Partijen in het Energieakkoord maakten onlangs een actueel overzicht van alle regelingen, subsidies en fondsen ten behoeve van CleanTech. Een van de gemaakte afspraken in het akkoord is namelijk het verbeteren van transparantie en coördinatie tussen de beschikbare middelen. Deze verbetering is nodig voor financiering van innovatie en versnelling van commercialisatie binnen de CleanTech.

In het overzicht zijn alle regelingen, subsidies en fondsen die bij de stakeholders van het Energieakkoord bekend zijn overzichtelijk weergegeven.

Het overzicht laat zien welke regelingen subsidies en fondsen er zijn op nationaal, regionaal en Europees niveau. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende technieken en innovatiefases. Door middel van filters in Excel kan een selectie worden gemaakt van regelingen die van toepassing zijn op specifieke situaties.

Het overzicht is tot stand gekomen op basis van uitgebreide desk research. Daarnaast is het in de periode van mei tot en met juni 2014 geverifieerd en aangevuld door stakeholders van het Energieakkoord en diverse experts op het gebied van financieringsmogelijkheden voor de CleanTech.

Dit schema kan bedrijven helpen in hun zoektocht naar financiering en vergroot het inzicht in de verschillende mogelijkheden.

Nieuwsarchief