Onderzoek 'Blue Energy'- centrale Katwijk

27 mrt 2015

Het Hoogheemraadschap van Rijnland bekijkt samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Katwijk en Noordwijk de mogelijkheden voor de bouw van een ‘Blue Energy’-centrale in Katwijk. Een 'Blue Energy'-centrale wekt energie op uit het spanningsverschil dat ontstaat bij het samenkomen van zout en zoet water. Bestuurders hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Wethouder Jacco Knape : “De gemeente Katwijk zet in op duurzame energie en is zeer geïnteresseerd in de inzet van innovatieve energiebronnen zoals bijvoorbeeld een Blue Energy centrale. Graag kijken we hoe we bij dit initiatief kunnen aansluiten.”

Uitwatering van de Oude Rijn
De uitwatering van de Oude Rijn, tussen Katwijk en Noordwijk is een goede plek voor een 'Blue Energy'-centrale omdat hier zoet water bij zout water komt. Deze nieuwe techniek wordt nu alleen nog in Nederland bij de Afsluitdijk ontwikkeld. Als wordt besloten een demonstratie-centrale te bouwen in Katwijk, dan wordt dit een groot project waarbij andere partijen kunnen aansluiten. Bijvoorbeeld ondernemers uit de toeristische sector of de water- en energiebranche.

Mogelijkheden van Blue Energy
De overheid vindt de kringloopeconomie belangrijk en ondersteunt waterschappen om grondstoffen en energie te winnen. Een ‘Blue Energy’-centrale is een grote stap in die richting. Onderzoekers wijzen op de mogelijkheden van Blue Energy. Deze methode levert niet alleen een bijdrage aan de energievoorziening, maar is ook een belangrijk export product van Nederland.

Bron: Gemeente Katwijk

Nieuwsarchief