Noordelijke Energieregio presenteert zich aan de Europese Energie-unie

22 mei 2015

De Noordelijke Energy Valley-regio (Noord-Holland, Fryslân, Groningen en Drenthe) verwelkomt op vrijdag 29 mei aanstaande de Vicepresident van de Europese Commissie - verantwoordelijk voor de Energie-unie - Maroš Šefčovič. Hij wordt tijdens dit eendaagse bezoek rondgeleid langs grensoverschrijdende initiatieven in Nederland en Duitsland op het gebied van duurzame energie. Onder de noemer ‘Living Lab of Energy’  krijgt hij een tour die loopt van Oldenburg in Duitsland tot Wijster in Drenthe.

De Eurocommissaris voor Energie maakt kennis met de vele initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie die in Noord-Nederland en Nedersaksen vaak in gezamenlijkheid zijn ontwikkeld. Het Noorden van Nederland en Duitsland profileren zich hierbij specifiek als grensoverschrijdend Living Lab waar elke dag wordt gewerkt aan het Europese Energiesysteem van de toekomst. In een zogenoemd ‘living lab’ werken lokale of regionale publieke en private partijen samen om onderzoek te doen en innovaties te ontwikkelen.

Systeemintegratie centraal

In de Energy Valley-regio werken zo overheid, onderwijs en ondernemers samen aan de integratie van hernieuwbare energie in het energiesysteem. Een complete systeemintegratie – hoe brengen we al die duurzame innovaties samen tot een efficiënt geheel? - is hierbij de grootste uitdaging. Het Noorden van Nederland ligt centraal in de West-Europese gasvoorziening en biedt een perfecte testlocatie om nieuwe ideeën, innovaties en modellen rond duurzame energie uit te proberen. Zo is de Energy Valley-regio in samenwerking met Nedersaksen een goed voorbeeld van de ‘Energie Unie in het klein’.

Over de Energie-unie

De Energie-unie is een project van de Europese Commissie om de energievoorziening van Europese landen, in de transformatie naar duurzaamheid, beter te coördineren. Het doel is een betrouwbare, betaalbare en klimaat-vriendelijke energievoorziening. De nadruk ligt op het wegwerken van belemmeringen bij het bereiken van dit doel. De energie-unie bestaat uit 5 pijlers: zekere aanvoer, de interne markt voor energie, energie-efficiëntie, vermindering van de uitstoot en onderzoek en innovatie op het gebied van energie.

 

 

De dag volgen kan op hashtag: #EUNLDE

Of via de algemene hashtag van de #ENERGYUNION

ENGLISH BELOW

Northern Energy Valley region presents itself to the European Energy Union

 

The Northern Energy Valley region (Noord-Holland, Fryslân, Groningen and Drenthe) will welcome Maroš Šefčovič -  Vice-President of the European Commission and responsible for the European ‘Energy Union’ on Friday the 29th of may. During this one day visit he will be shown many cross border initiatives in the Netherlands and Germany in the field of sustainable energy. Branded the ‘Living Lab of Energy’ he will be taken on a tour from Oldenburg in Germany to Wijster in Drenthe.

 

The European commissioner for Energy will be shown the many initiatives in the field of renewable energy in the North of the Netherlands and Lower Saxony. These initiatives often have been developed in close cross border cooperation. The North of the Netherlands and Germany are positioned as a cross border Living Lab where every day people work to deliver the European Energy system of the future. In a Living Lab local and regional public and private parties work together to do research and develop innovations.

 

Focus on system integration

In the Energy Valley region government, research facilities and entrepreneurs work together on the integration of renewable energy in the energy system. A complete system integration – how do we combine all sustainable innovations to create an efficient whole – is the biggest challenge. The North of the Netherlands is centrally positioned in the Western European gas supply and offers a perfect location to test new ideas, innovations and models surrounding sustainable energy. The Energy Valley region in cooperation with Lower Saxony is a great example of the Energy Union on a smaller scale.

 

About the Energy Union

The Energy Union is a project of the European Commission to better coordinate the transition to sustainable energy of the European energy systems. Those plans envisage a single integrated European energy market (the ‘Energy Union’), to ensure a secure, affordable, competitive and sustainable energy supply to consumers and businesses. It will allow a free flow of energy across borders and a secure supply in every EU country, for every citizen. New technologies and renewed infrastructure will cut household bills and create new jobs and skills, as companies expand exports and boost growth. It will lead to a sustainable, low carbon and environmentally friendly economy, putting Europe at the forefront of renewable energy production and the fight against global warming.

Hashtag for this event: #EUNLDE or #ENERGYUNION

 

Nieuwsarchief