Noordelijke algenreactoren: CO2 blijkt prima voedingsstof

30 okt 2013

Algaecom, samenwerkend met de Hanze Hogeschool en gesubsidieerd door Syntens Innovatie Centrum en de provincie Groningen heeft met en bij Icopal een proefinstallatie gebouwd waarmee de CO2-uitstoot van de bitumenrecyclingfabriek deels wordt afgevangen. De algen groeien door de CO2 als voedingsstof te benutten. Eenmaal afgestorven blijft er biomassa over dat gebruikt kan worden in het productieproces van bituminen producten. De proef is nu succesvol afgerond.

Volgende week dinsdag 5 november zullen de samenwerkende partijen de resultaten van hun proeven bekend maken. Dat gebeurt onder meer door Herman Schutte, directeur Icopal, en door Bert Knol, managing partner Algaecom.

Ontlasting van mensen en rioolslib zijn uitstekende en veelbelovende leveranciers van methaangas. Wanneer beide worden benut kan dat in de provincie Groningen alleen al 15 miljoen kubieke meter groen gas per jaar opleveren. Minister Kamp van Economische Zaken ziet zeker mogelijkheden in dit plan van de Groninger Bodem Beweging om de uitwerpselen van inwoners van het aardbevingsgebied om te zetten in groen gas. 'Het is heel bijzonder, maar niet kansloos', zegt de minister op RTV Noord. Kamp zegt het 'uitwerpselenplan' van de denktank te zullen bestuderen.

Volgens de GBB levert mensenpoep veel meer, en directer, methaan op dan koeienpoep. Mensen eten veelzijdiger, en hebben niet, zoals koeien, vijf magen. Een denktank van de Groninger Bodem Beweging pleit er nu voor om met behulp van geavanceerde technieken de poep en het slib te gebruiken als leverancier voor groen gas.

Om een indicatie te geven: met alle rioolslib uit de plaats Delfzijl, zou met de nieuwe techniek 900.000 kubieke meter groen gas geproduceerd kunnen worden. Met alle rioolslib uit de hele provincie Groningen zou vijftien miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd kunnen worden, dat rechtsreeks in het bestaande gasnetwerk kan worden ingebracht.

Het plan komt van een aantal wetenschappers, die op verzoek van de Groninger Bodem Beweging zochten naar alternatieven voor de gasproductie. Deze wetenschappers stellen dat naast de productie van groen gas Groningers ook massaal zonnepanelen aan zouden moeten schaffen. Hierdoor zal er uiteindelijk minder behoefte zijn aan gaswinning, denken de onderzoekers.

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief