Noord-Nederland: investeer meer EU-geld in onderliggend transportnetwerk

30 apr 2018

Tijdens het jaarlijkse Europese transportevenement, de TEN-T Dagen, in Ljubljana riep gedeputeerde Henk Brink (provincie Drenthe) namens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland met steun van vele Europese partners, op tot meer Europees geld voor transportprojecten binnen het onderliggende netwerk. Momenteel zijn veel regio’s, waaronder de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe niet aangesloten op het hoofdnetwerk, waar nu wel het overgrote deel van het Europese geld voor transport via de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility) naar toe gaat. Noord-Nederland werkt aan enkele belangrijke transportprojecten, zoals de verbreding van de Kornwerderzandsluis en de verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Het noorden hoopt dit te kunnen realiseren met steun van de EU.

De huidige budgettaire verdeling tussen het hoofd- en onderliggende netwerk maakt het moeilijk voor Noord-Nederland om aanspraak te kunnen maken op EU-subsidie voor transportprojecten over spoor, weg en water. Het is van belang dat de EU ook investeert in waardevolle projecten buiten de transportcorridors, zoals de interregionale spoorverbindingen tussen Emmen en Rheine en Groningen en Bremen (de Wunderline).

‘De verbetering van de spoorverbindingen tussen Noord-Nederland en Duitsland draagt bij aan werkgelegenheid en de verdere sociaaleconomische ontwikkeling van de grensregio en daar hebben heel veel mensen profijt van. Juist daarom moet daar meer Europees geld voor beschikbaar komen’, vindt Henk Brink.

 

Noordelijke regio loopt voorop

‘In de nieuwe financieringsperiode vanaf 2020 moet er een nieuwe balans komen, waarin ook dit type projecten tot bloei kan komen. Noord-Nederland zet daarbij niet alleen in grensoverschrijdende verbindingen, maar ook op de transitie naar duurzaam en gedigitaliseerd vervoer. De noordelijke regio loopt voorop in groene mobiliteit, zoals bussen of treinen die rijden op alternatieve brandstoffen (elektriciteit en waterstof) of autonoom rijdende auto’s en kan als proeftuin worden benut voor innovatieve mobiliteitsprojecten’, aldus transportgedeputeerden Fleur Gräper-Van Koolwijk (Groningen), Sietske Poepjes (Fryslan) en Henk Brink (Drenthe).

 

Noord-Nederlandse mobiliteitsinitiatieven zijn goed vertegenwoordigd tijdens de TEN-T dagen. Een waterstofbus, onderdeel van het HighVLOCity-pilotproject waar de provincies Groningen en Drenthe onderdeel van zijn, vervoert gasten van en naar het event en een stand met ondermeer de presentatie van het TSO 2020-project en de Wunderline geniet de volle aandacht van de uitgebreide delegatie van Europarlementariërs, EU-ministers en Eurocommissaris Bulc.

Brink overhandigde het position paper met steun van regio’s, gemeenten en organisaties uit Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk en Denemarken, aan de Europese Commissie en het Europees Parlement, die het enthousiast in ontvangst namen.

‘Het is prachtig dat Noord-Nederland hierin samen optrekt met vele Nederlandse en Europese partners. Betere bereikbaarheid via grensoverschrijdende, duurzame en innovatieve infrastructuur in alle uithoeken van Europa leidt tot verbondenheid en sociaaleconomische vooruitgang die elke investering dubbel en dwars waard is', aldus Brink. vooruitgang die elke investering dubbel en dwars waard is', aldus Brink.


 

Nieuwsarchief