Noord-Hollands warmtenet krijgt subsidie

07 aug 2015

Met het toekennen van de aangevraagde SDE+-subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan HVC het warmtenet uitbreiden naar de bestaande warmtenetten in Langedijk en Heerhugowaard. En van daaruit nog 7 kilometer naar Alton.
 

De subsidie voor dit warmtenet is goed nieuws voor de glastuinbouwbedrijven en voor nutsbedrijf HVC. De beschikbare warmte kan zo duurzaam worden gebruikt in de glastuinbouw. Voor warmteproductie hoeft de gasketel of de warmtekrachtkoppeling (wkk) minder draaiuren maken en dat scheelt een substantiële hoeveelheid gas.

Via het warmtenet kan ongeveer de helft van de warmtebehoefte van Alton worden geleverd, vergelijkbaar met zo’n 85.000 woningen.
 

Sterkere concurrentiepositie

Naast warmte hebben gewassen ook CO2 nodig. Dit komt nu vooral van gasketels en/of wkk’s. Met een haalbaarheidsstudie wordt nu gekeken of CO2 centraal geleverd kan worden via pijpleidingen in het Altongebied. De haalbaarheid is aangetoond als het totaal aan warmte, CO2 en elektra gezamenlijk goedkoper kunnen worden aangeboden ten opzichte van warmte, CO2 en elektra uit de gasgestookte wkk’s.

“30% van de kostprijs van een product zit in de energierekening”, legt Bert Cozijnsen van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord uit. “Door het slim benutten van bestaande warmte kunnen tuinders op Alton dus een sterkere concurrentiepositie halen.”

Met de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+)  stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

Nieuwsarchief