Noord-Holland oneens met Rijk over Windpark Wieringermeer

15 jan 2015

De provincie Noord-Holland heeft het Ministerie van Economische Zaken laten weten het op twee punten niet eens te zijn met het ontwerp-Rijksinpassingsplan voor de realisatie van Windpark Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon.

Gedeputeerde Staten (GS) vinden de zogenaamde dubbeldraaiperiode te lang en willen geen alleenstaande windturbine toestaan aan de Groettocht. Gedeputeerde Duurzame Energie, Jaap Bond: “Het plan van het Rijk doet op deze punten afbreuk aan het politieke en maatschappelijke draagvlak voor het Windpark”.

De provincie Noord-Holland moet van het Rijk 685,5 megawatt (MW) windenergie op land realiseren. In het Windpark Wieringermeer wordt ruimte geboden voor ongeveer 300 MW. Voor de provincie is het belangrijk dat zoveel mogelijk MW’s gerealiseerd worden door herstructurering van bestaande, solitaire, windturbines. Hierdoor komen er geen windturbines bij in Noord-Holland, terwijl toch meer windenergie opgewekt wordt. Bovendien verdwijnen dan zoveel mogelijk alleenstaande windturbines uit het landschap. Deze windturbines worden als het meest overlastgevend ervaren.
Dubbeldraaien

Om de investering in een nieuw te plaatsen turbine rendabel te maken mogen vergunninghouders hun oude turbine nog een aantal jaar energie laten opwekken voordat deze definitief uit het landschap verdwijnt. Dit wordt de “dubbeldraaiperiode” genoemd. Het Rijk stelt in haar ontwerp-Rijksinpassingsplan voor om deze periode in Wieringermeer, in tegenstelling tot wat in het voorontwerp staat, te verlengen van vijf naar zeven jaar. Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Tjeerd Talsma: “Tijdens de dubbeldraaiperiode ontstaat een druk en onrustig landschappelijk beeld in de polder. Dat zijn nota bene de woorden van het Rijk zelf. Het is voor onze inwoners totaal onaanvaardbaar dat deze periode nu verlengd wordt.”
Geen solitaire turbine Groettocht

Tegen de wens van GS blijft ten zuiden van de provinciale weg N242 één losstaande windturbine mogelijk in de lijnopstelling langs de Groettocht. Gedeputeerde Bond: “In onze ogen betreft dit een solitaire turbine waarvan we met het Rijk hadden afgesproken dat we dit niet wenselijk vinden. Met het oog op het politieke en maatschappelijke draagvlak voor wind op land in het algemeen en het Windpark Wieringermeer in het bijzonder vragen wij het Rijk daarom ook dit besluit te heroverwegen.”
Zienswijze

Om hun zorgen aan het Rijk over te brengen hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 13 januari 2015 besloten tegen het ontwerp-Rijksinpassingsplan Windpark Wieringermeer een zienswijze in te dienen.

Zie de website van de provincie Noord-Holland voor de zienswijze.

Bron: provincie Noord-Holland

Nieuwsarchief