NOM: ‘Nieuwe kansen voor Eemsdelta’

01 jul 2014

‘Het gaat goed met de Eemshaven en ik verwacht dat daar binnenkort nog meer positieve ontwikkelingen bij komen. Alhoewel de energiecentrales in zwaar weer zitten door onder meer de hoge gasprijs, biedt de geplande offshore windindustrie goede ontwikkelkansen. Wat het overige deel van de Eemsdelta betreft lijkt het op het eerste gezicht misschien wat lastiger. Maar ook daar zijn kansen. De neuzen staan in dezelfde richting, dus ik heb er vertrouwen in dat we de kansen die zich voordoen ook zeker zullen pakken.’

Zo kijkt de NOM, bij monde van manager investeringsbevordering Sander Oosterhof, aan tegen de economie van de Eemsdelta. Onlangs liet de NOM zich al positief uit over de ontwikkelingen in- en de verwachtingen voor de Eemshaven.

Wat de Eemshaven betreft stelt Sander Oosterhof vast dat de bouwactiviteiten voor de nieuwe elektrische centrales langzamerhand worden afgerond, maar dat er inmiddels al veel nieuwe activiteiten zijn rond de offshore windindustrie. Vanuit de Eemshaven worden veel activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de bouw en het onderhoud van de windmolens in de Noordzee.

‘Ik verwacht dat daar nog meer bij zal komen en dat is uiteraard een hele positieve ontwikkeling. Daar komt bij dat er ook belangstelling is voor de vestiging van datacenters. En dan komen er misschien ook nog andere nieuwe initiatieven bij, zoals het plan voor “power to gas” van Energy Valley. Daarnaast wordt er gesproken over een LNG-terminal. Allemaal interessante ontwikkelingen’, zo betoogt Oosterhof.

Delfzijl en Appingedam

Meer in de richting van Delfzijl en Appingedam is het op het eerste gezicht ‘een lastiger verhaal’, zegt Oosterhof. Op het Chemiepark Delfzijl bijvoorbeeld gaat het moeizaam. ‘Gelukkig worden er wel weer interessante plannen gemaakt, zoals voor vergroening van de chemie. De commissie Willems heeft geadviseerd daar een versnelling in aan te brengen. Ook is het goed dat een clustercommissaris (oud-AKZO Nobel directeur René Scheffers) is benoemd om te kijken hoe er uitvoering gegeven kan worden aan de aanbevelingen van de commissie Willems’.

‘Een ander interessant initiatief is het leggen van een buisleidingenzone van de Eemshaven naar Delfzijl. Tot slot zijn er de kleinere bedrijvenparken, zoals Fivelpoort. Ik denk dat die parken interessant zijn voor toeleveranciers van bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl. Die willen vast wel een beetje in de buurt zitten, op zo’n kleiner bedrijventerrein dus’.

Alles overziend – de actuele ontwikkelingen en de plannen – zegt Oosterhof dat hij ‘redelijk positief’ is over de economie van de Eemsdelta. ‘Daar komt bij dat de neuzen van bestuurders en ondernemers in dezelfde richting staan. Er is sprake van een goede samenwerking.’

Nieuwsarchief