Nieuwjaarsreceptie

20 jan 2017

Op donderdag 12 januari jl. vond de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van Stichting Energy Valley, Energy Academy Europe en Energy Delta Institute plaats. Dit keer in de Energy Academy, het gloednieuwe onderkomen van de drie organisaties op de Zernike Campus Groningen.

Ruim 400 aanwezigen uit het bedrijfsleven en de (semi-)publieke sector waren in het atrium bijeen om samen te toosten op het nieuwe jaar. De directeur van Energy Valley, Gerrit van Werven, benadrukte in zijn nieuwjaarspeech de unieke energie-ontwikkeling van het Noorden in afgelopen decennium. ‘Sinds de keuze voor duurzame energie is in relatief korte tijd veel met elkaar bereikt. Naast talrijke investeringen in onder meer groen gas, wind op zee en smart grids, is ook een krachtig kennisinfrastructuur opgezet. Zowel met een volledig onderwijsaanbod van mbo tot mba, maar ook met diverse praktijkcentra zoals EnTranCe in Groningen, het EnergieTransitiePark in Wijster, InVesta in Alkmaar en de energie-campus in Leeuwarden’. Aldus Van Werven.

Ook komende periode liggen er voldoende kansen. Van Werven wees hierbij op de ontwikkeling van waterstof. ‘Gezien de regiokennis en ligging nabij grote windparken en in het hart van de Europese gasrotonde heeft het Noorden de papieren voorop te lopen in de productie, opslag en transport van waterstof als schoon alternatief voor onder meer chemie en vervoer. Hier liggen grote kansen voor het regionale bedrijfsleven en is dus een belangrijk speerpunt om komende periode samen op te pakken.’

Tot slot werd stil gestaan bij de verder samenwerking tussen Energy Valley, Energy Academy Europe en Energy Delta Institute. ‘Om de krachten nog beter te bundelen en met een duidelijke boodschap naar buiten te treden zal komend jaar worden toegewerkt naar een integratie van de organisaties.’ Om dit te bekrachtigen werd door de drie directeuren samen op het podium het glas geheven op een succesvolle samenwerking en samensmelting. Na deze toost was er gelegenheid voor de aanwezigen een kijkje te nemen in het nieuwe gebouw. Hier werd volop gebruik van gemaakt

Een impressie van de nieuwjaarsreceptie vindt u hier.

Nieuwsarchief