Nieuw Europees subsidieprogramma voor Noord-Nederland (OP EFRO) 9 december van start

13 nov 2014

Op 9 december zal Commissaris van de Koning en voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, John Jorritsma het officiële startsein geven voor de nieuwe programmaperiode van het Operationeel Programma EFRO (OP EFRO) Noord-Nederland 2014-2020. Op 9, 15 en 16 december vinden de voorlichtingsbijeenkomsten rondom dit nieuwe programma en de tender die in januari open zal gaan, plaats in Leeuwarden, Emmen en Groningen.

Tender
Naar verwachting wordt het OP EFRO Noord-Nederland in december goedgekeurd. Het programma zal dan op 12 januari 2015 opengaan met de ‘OP EFRO Tender Valorisatie 2015’ gericht op het realiseren van innovaties binnen producten, processen of diensten van het (Noord-Nederlandse) midden- en kleinbedrijf. Tevens zal er binnen de tender specifieke aandacht zijn voor innovaties in koolstofarme technologieën.

 

Het doel van de tender is mkb’ers die open staan voor innovaties en hier ideeën over hebben, deze ideeën daadwerkelijk om te laten zetten in innovaties. Het kan daarbij gaan om nieuwe producten of diensten, maar ook om procesinnovaties. Daarnaast wordt beoogd bedrijven die vooral innoveren door innovaties te adopteren, op eigen kracht te laten innoveren.

Voorlichtingsbijeenkomsten
In december organiseert het Samenwerkingsverband Noord-Nederland naast de feestelijke opening van het OP EFRO, drie voorlichtingsbijeenkomsten over de OP EFRO Tender Valorisatie 2015: op 9 december in Leeuwarden, op 15 december in Emmen en op 16 december in Groningen. Bent u als ondernemer bezig met het realiseren van innovaties, dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie. Mkb’ers, subsidie-adviseurs en andere belangstellenden die concrete plannen hebben om subsidie in het OP EFRO aan te vragen, zijn van harte welkom op deze voorlichtingsbijeenkomsten. Meer informatie en de aanmeldlink voor deze voorlichtingsbijeenkomsten vindt u op de website van het SNN.

Achtergrond
Op 24 oktober 2014 heeft Samenwerkingsverband Noord-Nederland een nieuwe versie van het programma voor de periode 2014-2020 ter goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie. Hiermee is het goedkeuringsproces naar verwachting in een laatste fase beland. Het OP EFRO stelt de komende jaren 103,5 miljoen euro aan Europees geld beschikbaar voor het aanjagen van innovaties binnen het noordelijke midden- en kleinbedrijf; dit bedrag uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is exclusief cofinanciering door rijk en regio. Het programma richt zich op twee grote thematische doelstellingen: innovatie binnen het MKB en een koolstofarme economie. Binnen het thema Innovatie zijn drie specifieke doelen vastgesteld: het versterken van human capital, het stimuleren van kennisontwikkeling en het aanjagen van daadwerkelijke innovaties. Het Noorden zet binnen het thema koolstofarme economie in op één specifiek doel: het vergroten van het aandeel innovaties in Noord-Nederland dat specifiek is gericht op de reductie van uitstoot van broeikasgassen.

Bron: SNN

Nieuwsarchief