Netwerkbijeenkomst GroenGas Deutschland Nederland

05 jun 2015

De energietransitie in Europa is een noodzakelijk en ambitieus project. Overheden, bedrijven en burgers zullen zich de komende decennia inzetten om het duurzame einddoel te bereiken. De afgelopen jaren hebben 60 Duitse en Nederlandse partijen samengewerkt om de inzet van groen gas te vergroten en te verbeteren. In alle schakels van de waardeketen werden projecten ontwikkeld, concepten uitgedacht, technieken getest en ervaringen uitgewisseld. Het samenwerkingsproject wordt afgesloten met een netwerkbijeenkomst op 10 juni, met volop gelegenheid voor netwerken en kennisuitwisseling.

Data en inschrijven

Datum 10 juni 2015
Plaats Theater Hofpoort
Kasteel 1, 7741 GC Coevorden
Tijd 12.00 – 18.00 uur

Inschrijven

een melding per mail volstaat aan:
FransDebets@Debetsbv.nl

Kijk ook op www.groengasproject.eu

Programma

Inloop vanaf 12.00 uur, met eenvoudige lunch. Start vanaf 13.00 uur, met inleidingen over de 17 deelprojecten en de behaalde resultaten: Nieuwe vergistingconcepten; enzymatische voorbehandeling van grondstoffen; nieuwe ketens voor alternatieve substraten; droogvergisting met GFT; technieken voor hogere gasproductie; kansen voor natuurgras; structuren voor samenwerking; biogasketens in de praktijk; de RWZI als gasproducent; waterstof als energiedrager. Discussie over de plaats van GroenGas in de transitie en de kansen voor Duits Nederlandse samenwerking.

Key Note: Gerd van de Logt algemeen directeur Groen Gas Nederland

Muzikale ondersteuning door Willem Gunneman

Afsluiting om 16.30 uur met een borrel en mogelijkheid van een afsluitende maaltijd van 17.30 uur

Nieuwsarchief