Nationaal LNG Programma & Haring met LNG 3.0 op woensdag 25 juni

20 jun 2014

Deze bijeenkomst op woensdag 25 juni staat in het teken van de ontwikkelingen van LNG rondom de Waddenzee en Bio-LNG. De Internationale Waddenzee is een UNESCO Werelderfgoedgebied. LNG, ter vervanging van marine scheepsbrandstof en van dieselbrandstof voor zwaar wegtransport, wordt daar gezien als een kans om ecologie en economie in balans te brengen. Als de introductie van LNG hier kan, kan het overal! LNG is immers een schonere en stillere brandstof voor wegtransport en scheepvaart.

Met bio-LNG is een nog grotere CO2-reductie mogelijk. Daarom is er binnen het Nationaal LNG Platform en zeker ook in Noord-Nederland veel interesse in deze groene variant van LNG. Er zijn echter ook nog obstakels te overwinnen, zoals de beschikbaarheid en de financiering.

 

De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkbijeenkomst ‘Haring met LNG-sessie’, georganiseerd door de stichting Energy Valley en de Taskforce LNG Noord-Nederland. Tijdens de sessie wordt een korte toelichting gegeven op de vorderingen die in Noord-Nederland worden gemaakt rondom LNG als nieuwe en toekomstgeoriënteerde transportbrandstof voor het zware transport over weg en water.

Meer informatie en aanmelden

Iedere LNG-geïnteresseerde is van harte welkom op beide onderdelen van het programma. Indien gewenst zijn de onderdelen ook afzonderlijk te bezoeken.

Kijk voor meer informatie ook op: onze evenementenpagina.

Aanmelden kan op http://www.nationaallngplatform.nl/panels/

Het programma

Deel I: bijeenkomst Nationaal LNG Platform (13.00 – 16.15 uur)

1. Opening en welkom door platformvoorzitter Gerrit J. van Tongeren en Yvonne van Mastrigt, Gedeputeerde Energie van de Provincie Groningen en voorzitter van de TaskForce LNG Noord-Nederland.

2. Stand van zaken en vooruitblik op de activiteiten van het Nationaal LNG Platform door Robert Goevaers, programmamanager. Daarbij aandacht voor de vier werkgroepen:

 • Werkgroep 1 – Regelgeving en veiligheid

 • Werkgroep 2 – LNG waardeketen

 • Werkgroep 3 - Strategisch omgevingsmanagement

 • Werkgroep 4 – Bio-LNG

3. LNG en de Waddenzee. Overzicht van de LNG-ontwikkelingen in en om de Waddenzee,  waar balans tussen ecologie en economie essentieel is. Op 5 februari jl. werd de Verklaring van Tønder getekend, een Deens-Duits-Nederlandse Ministeriële Verklaring ter bescherming van de Waddenzee en in het kader van de Europese richtlijn Clean Power for Transport. Hierbij is ook aangegeven dat de ontwikkeling van LNG in de Waddenzeehavens wordt gestimuleerd. In dit programmaonderdeel komen de volgende thema’s aan bod:

 • LNG-Potentieel in de Waddenzee en aan de noordelijke wal, Bob ter Haar -Young Advisory Group, Pier Tiedema - POC, Pyke Kroes - Kroes Advies

 • Ontwikkeling van LNG-Infrastructuur in Noord-Nederland: LNG in de Groningse zeehavens, Theo Smit - Groningen Seaports & Een stapsgewijze ontwikkeling naar een volwassen LNG-infrastructuur, Jan-Joris van Dijk - GDF SUEZ LNG Solutions

 • Varen op LNG in de Waddenzee, Bernard Brons - AG Ems

 • Ontwikkelingen in Noord-Duitsland, Georg Ehrman - Maritieme LNG-Platform Hamburg eV

4. PAUZE

5. Hit of Hype? Ontwikkeling van Bio-LNG  in relatie tot groen gasproductie en tot de brandstoffenvisie van het Nationale Energieakkoord. In dit programmaonderdeel komen de volgende thema’s aan bod:

 • Studie naar Bio-LNG als nieuwe kans, Ruud Paap - Energy ValleyGroen Gas NL.
 • Pilot Bio-LNG productie bij het Energietransitiepark Midden-Drenthe, Peter Hendricks – IvecoRolande
 • BioLNG en Bioraffinage: combinatie van businesses, Jan Cees Vogelaar - HarvestGG

6. Nieuws van bedrijven in de zaal

Deel II: Haring met LNG 3.0 (16.15 – 18.30 uur)

Opening door Yvonne van Mastrigt, namens de TaskForce LNG Noord-Nederland. Tijdens de bijeenkomst worden enkele actuele noordelijke LNG-ontwikkelingen getoond.

Nieuwsarchief