Nationaal Energie Congres - 12 mei

17 apr 2015

Het Energieakkoord is ruim een jaar oud. Tijd om de tussentijdse balans op te maken. Waar staat Nederland met de energietransitie? De Trias energetica is leidend: eerst besparen, dan duurzaam opwekken, dan pas fossiel. Daarover gaat het Nationaal Energie Congres met als subtitel 'Trias Energetica 2.0, Samen Verder' op dinsdag 12 mei 2015 in het Provinciehuis in Assen.

De drie energetische aspecten van de Trias Energetica zullen vanuit diverse invalshoeken worden belicht: energiebesparing, duurzame opwekking van energie en efficiënte fossiele opwekking van energie. In Masterclasses worden actuele onderwerpen besproken en ervaringen uitgewisseld, zowel positief als negatief. Onderwerpen zijn onder andere gedrag en energiebesparing, winning van schaliegas, warmteterugwinning uit afval- en rioolwater, technische innovaties, financiële modellen en duurzaam vervoer. Doel van het congres is niet alleen de balans op te maken van de energietransitie, maar vooral de diverse projecten die hierbij een rol spelen een platform te bieden en oplossingen te realiseren, met als uitgangspunt "samen verder ".

Voor meer informatie zie Nationaal Energie Congres (onder Evenementen).

Nieuwsarchief